(Ankara Büyükşehir Belediyesi) “100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması”nı Duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması”nı duyurdu. Serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasında önerilecek müdahaleler aracılığıyla son yıllarda bakımsız ve kendi başına terk edilmiş olan etkileşim alanı için canlandırıcı kilit kararlar almak ve yer yer bağlamından, tarihinden, kentli yaşamının gündeminden düşmüş olan bölgeyi yeni yaklaşım ve olanaklarla canlandırmak amaçlanıyor. 


“100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması”

Danışman Jüri Üyeleri: Bekir Ödemiş, Hacı Ali Bozkurt, F. Nihan Özdemir Sönmez, Gülser Ünlü Çelebi, T. Elvan Altan, Uğurhan Akyüz, Nuray Bayraktar
Asıl Jüri Üyeleri: Hasan Özbay, A. Güliz Bilgin Altınöz, Ali Cengizkan, Belemir Dalokay, Erdal Sorgucu, Yavuz Özkaya, Yakup Hazan

Yarışmanın İlanı: 15 Şubat 2022 Salı
Soru Sorma İçin Son Tarih: 03 Mart 2022 Perşembe
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 10 Mart 2022 Perşembe
Projelerin Son Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı
Projelerin Kargo İle Teslim Alım İçin Son Tarih: 10 Mayıs 2022 Salı
Yarışmaya Son Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi


Yarışmanın Yeri ve Konusu

“Başkent Ankara’nın tarihi merkezi Ulus ve yeni merkezi Yenişehir, son 40 yılda yıpranmaya terk edilmiş ve dönüşüme uğramıştır. Yerel yönetimin 2019 yılında değişmesiyle birlikte, Ulus ve çevresinden başlayarak, kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması konusunda kararlı adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan biri, ‘kültür varlıkları’ tanımına giren modern mimarlık mirası örnekleri arasında yer alan, Ulus’ta Altındağ ilçesi hudutları içinde, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait, döneminde yarışma ile elde edilmiş olan 100.Yıl Çarşısı ve yakın çevresinin yeniden ele alınmasıdır. Yarışma ile çarşının mimari ve kentsel niteliklerinin ortaya çıkarılması, alanın özgünlüğü ile sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerinin görünür kılınması ve kentli tarafından algılanabilir ve gündelik yaşamda deneyimlenebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Cumhuriyet’in 100. Yılında başkentin merkezinde artık sosyo-kültürel değerler kadar, 21. yüzyılın gündemimize getirdiği sürdürülebilir-doğaya saygılı-insan ölçeğinde-tüketim kültürüne mesafeli-gereğinde kendi enerjisini kendisi karşılayan sakınımlı ve yaşanabilir çevreleri yaratmak ve korumak, arayışlarımızın başında gelmektedir. Güzel sanatların teşviki, kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, tarihsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkılması ve sürdürülmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ilgili meslek disiplinlerinin ve yan disiplinlerin gelişmesi de yarışmanın amaçları arasındadır.”

Danışman Jüri Üyeleri
Bekir Ödemiş| ABB Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
Hacı Ali Bozkurt| ABB Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı
F. Nihan Özdemir Sönmez | Şehir Plancısı, Ankara Üniversitesi

Gülser Ünlü Çelebi | Mimar, Çankaya Üniversitesi
T. Elvan Altan | Mimarlık Tarihçisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Uğurhan Akyüz | İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Nuray Bayraktar | Mimar, Başkent Üniversitesi

Asıl Jüri Üyeleri

Hasan Özbay | Jüri Başkanı, Mimar
A. Güliz Bilgin Altınöz | Mimar
Ali Cengizkan | Mimar
Belemir Dalokay | Peyzaj Mimarı
Erdal Sorgucu | Mimar
Yavuz Özkaya | Mimar
Yakup Hazan | Mimar

Ödüller
  • 1. Eş Değer Ödülü: 100.000 TL
  • 2. Eş Değer Ödülü: 100.000 TL
  • 3. Eş Değer Ödülü: 100.000 TL
  • 1. Mansiyon: 50.000 TL
  • 2. Mansiyon: 50.000 TL
  • 3. Mansiyon: 50.000 TL
  • 4. Mansiyon: 50.000 TL
  • 5. Mansiyon: 50.000 TL

100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması hakkında detaylı bilgiye ve yarışma şartnamesine buradan ulaşılabilir. Yarışma kayıtları ise buradan yapılabilir.