(Mimarlık Vakfı): “Yapıyı İşlevine Uygun Olarak Bütünüyle Tasarlayan ve Yaratan Mimardır.”

Mimarlık Vakfı, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkındaki değerlendirme, görüş ve düşüncelerini bildirdiği bir basın açıklaması yayınladı. 

T.C. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü meslek kuruluşumuz ve aynı zamanda Mimarlık Vakfı Kurucu Üyesi olan TMMOB Mimarlar Odası‘na görüş almak üzere 28 Aralık 2021 tarihli yazı ile gönderdiği ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı‘na ilişkin değerlendirme, görüş ve düşüncelerimizi aşağıda Mimarlık Meslek Ortamı ve Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Yapıyı İşlevine Uygun Olarak Bütünüyle Tasarlayan ve Yaratan Mimardır.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün hazırladığı ve hayata geçirmek için görüş almak üzere dağıtımını yaptığı ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı‘nın gerek yasal mevzuata ve gerekse teamüllere uyan hiçbir tarafı bulunmamaktadır.

Bakanlık değişikliğin ’03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği için güncel gereksinimler doğrultusunda’ hazırlandığını belirttiği söz konusu yazıda önerilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‘nin Yapı Projelerini düzenleyen 57. Maddesinin ikinci fıkrasına ‘Kullanıcılara teknik gereksinimlerle uyumlu estetik iç mekan tasarımı sunmak amacıyla; havaalanlarının terminal, idari ve yolcu binaları, 300 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastaneler, yapı inşaat alanı 30 bin m²’den fazla olan; kamu hizmet binaları, alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı oteller için iç mimarlarca hazırlanıp imzalanan iç mimari projesi de eklenir.’ ibaresinin eklenmesinin kabul edilmesi olanaksızdır.

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı‘nın Üyelerine gönderdiği 30.12.2021 tarihli yazısında ‘Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun ve komisyonlarımızın yoğun çabalarla yürüttüğü; mesleki haklarımızın kazanılması adına ilgili kurumlara uzun zamandır yapmış olduğu görüşmeler neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin ikinci fıkrasına: ……’ ekleneceği bilgisi yer almaktadır.

Bu bilgi dikkate alındığında; T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün Yönetmelik taslağını Meslek Odamıza iletirken belirttiği ‘güncel gereksinimler doğrultusunda’ olarak gerekçelendirmesi, Yönetmelik değişikliğinin TMMOB İç Mimarlar Odası Yönetiminin talebi doğrultusunda yapıldığının açık göstergesidir. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘ndan bir meslek grubunun başvurusu ile iş alanı açmak üzere değil, yönetmeliklerde Mimarlık Ortamı ve Kamunun yararına olacak değişiklik düzenlemeleri yapması beklenmektedir. Kamuyu ilgilendiren bu tarz değişikliklerin de öncelikle ilgili birim ve meslek odaları ile birlikte oluşturulması esas olmalıdır. Bakanlığın ilgili mevzuatın uygulayıcısı ve kullanıcısı olan kesimlerin; bilgilendirme, istişare, görüş ve değerlendirme süreçlerine dahil etmeden Yönetmelik 57. Maddesi değişikliğini karar aşamasında görüşe açması kabul edilemez.

Günümüzde ana mesleklerin farklı uzmanlık dallarına ayrılmış olması toplumda mesleklerin algılanmasında karmaşıklığa neden olmaktadır. Bunun yanı sıra meslek alan sınırlarının belirlenmesinin Meslek Odaları arasında sorun yaşanmasını önlemek üzere TMMOB bünyesinde mesleki alan sınırları belirleme çalışmaları yapılmaktadır. TMMOB İç Mimarlar Odası Yönetiminin TMMOB ilkeleri ile bağdaşmayan girişimlerini de kabul etmek mümkün değildir.

Sonuç olarak;

Olmayan bir yapıyı ihtiyaç sahibinin dileğine uygun olarak; fiziksel çevreyi, sosyal olguları, yöresel kültürü dikkate alıp bütünsel olarak tasarlayan, çizen ve uygulanmasını yönlendiren sanat ve fen insanı MİMAR’dır. Mimar’ın tasarladığı ve biçimlendirdiği mekan içinde yer alacak sabit ve hareketli mobilyaları tasarlayan, o mekanı kullanacak kişilerin zevkine ve estetik beğenisine uygun olarak şekillendiren İç Mekan Düzenleyici ve İç Mekan ögeleri Tasarımcısı İç Mimar’dır.

Yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası mevzuatta Mimarlık ana mesleklerden biridir. Mimarlık Mesleğinin ana unsuru Yapı Projesi üretmek iken; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‘nde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’te 57. Maddenin değiştirilerek mesleki eğitimi ve bilgi düzeyi yeterli olmayan yardımcı meslek grubuna alan açılması kabul edilemez. T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı‘nı geri çekmesini, Mimarlık Vakfı‘nın Kurucu Üyesi ve Meslek Kuruluşumuz TMMOB Mimarlar Odası görüşlerine aynen katıldığımızı beyan eder, Mesleğimize karşı ortaya konan bu haksız tavrı kabul etmediğimizi Mimarlık Meslek Ortamına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Mimarlık Vakfı basın açıklaması için tıklayınız.