EGE MİMARLIK’ın 112. Sayısı “Denge” Yayınlandı!

EGE MİMARLIK’ın 112. sayısı, “Denge” temasıyla okuyucularıyla buluşuyor. Sayının tema çerçevesinde geliştirilen içeriği, çeşitli bakış açılarıyla ele alınmayı bekleyen güncel mekânsal, kültürel ve sosyal, küresel ve yerel dinamikleri inceliyor.

Sayı “Denge” teması üzerinden, yeni düzenlerin oluşturulmasına yönelik çabaları, kullanılan araç ve yöntemleri, yeni üretilen kavramları, bakış açılarını, yaklaşımları tartışmaya odaklanıyor. EGE MİMARLIK 112 bu kapsamda, “Görüş” başlığı altında üç davetli metne yer veriyor. Bunlardan ilkinde H. Onur Dinmez, mesleki pratik içindeki dengeye dair görüşlerini tecrübeleri üzerinden aktarıyor. Aynı bölümde, Orman Mühendisi ve Peyzaj Plancısı Sami Ata Turak ile Peyzaj Mimarı Defne Akşin Akyol, geçtiğimiz yaz aylarında yaşadığımız orman yangınlarını doğal ve kültürel mirasın kaybı bağlamında inceliyorlar. Makale bölümünde; Nurbin Paker Kahvecioğlu ve Emre Gönlügür bir denge mücadelesi olarak görülen yerel müştereklerden Herkes için Mimarlık’ı ele alıyorlar. Derya Adıgüzel Özbek ise makalesinde salgın ile evin mahremiyet ve sosyal yaşamındaki değişimler ile bu değişimler arası dengelere odaklanıyor. Aynı bölümde İlker Güçü ve Şeniz Çıkış, kentten kırsal bölgelere göç ile dönüşen kırsal mekânları, üretim ve tüketim dengesi bağlamında, Kuşçular örneklemi üzerinden inceliyorlar.

EGE MİMARLIK’ın “İz Bırakanlar” bölümünde, hem tarihsel hem de güncel olarak İzmir’de önemli bir kentsel mekân olan Kordonboyu’nu Emel Kayın’ın bölüm editörlüğünde; Emel Kayın, Gülnur Ballice, Ebru Yılmaz ve Hasan Topal inceliyorlar. Yazarlar Kordonboyu’nu, İzmir’in sosyo-ekonomik, kültürel ve tarihsel bakımdan önemli, sürekli değişim içindeki yaşayan mekânlarından biri olarak; tarihiyle ve dönüşümüyle, oluşumunda önemli yeri olan aktörlerinin anlatılarıyla ve kent ölçeğinden parsel ölçeğine mekânsal hikayeleriyle ele alıyorlar. “Yarışma” bölümünde, Meserret Sokak Yaşam Kültürü Yarışması kapsamlı olarak ve Burak Altınışık’ın metniyle, İzmir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası Yarışması ise Nurbin Paker Kahvecioğlu’nun değerlendirme yazısıyla bulunuyor. Sayının “Yapı Tanıtım” bölümünde, Ege etkisindeki geniş coğrafyada nitelikli tasarımı ile öne çıkan yakın dönemde uygulanmış yapılardan, Yalın Mimarlık tasarımı Çanakkale Gazi Evi yer alıyor.

EGE MİMARLIK’a abonelik yoluyla ya da egemimarlik.org adresinden erişilebilir.