(İKSV)DEN Yeni Politika Metni: “Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı yeni bir politika metni yayımlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Paker tarafından hazırlanan politika metni, İKSV’nin Şubat 2021 tarihli “Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat” başlıklı raporunda sunulan çerçeveyi Türkiye’den örneklerle destekliyor.

“Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı politika metni, İKSV’nin İngiltere’den Julie’s Bicycle ve British Council Türkiye’nin iş birliği ile Temmuz ayında düzenlediği “The Climate Connection, Kültür ve Çevre Yuvarlak Masa Toplantısı: Türkiye” başlıklı toplantıda dile getirilen öneri ve talepler doğrultusunda oluşturuldu.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP26) devam ederken yayımlanan politika metni, çevre ve kültür-sanat ilişkisini kültür politikaları perspektifiyle tartışmaya açmayı ve toplantıda dile getirilen önerileri kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor. Türkiye’de kültür-sanat ve ekoloji ekseninde yürütülen çalışmalardan bir derlemenin de yer aldığı metinde, alanın paydaşları arasındaki bağlantıları gösteren bir ağ haritası sunuluyor.

Politika metninde, toplantıya katılan kültür-sanat aktörleri, sivil toplum kuruluşları, yerel örgütlenmeler, akademisyenler ve gençlik ağlarından temsilcilerin ekolojik ayak izlerini azaltmak, etkilerini artırmak, sürdürülebilirliklerini sağlamak ve iklim krizine yönelik politikaları şekillendirmek için tespit ettikleri ortak ihtiyaçlar ve talepler özetleniyor.

“Ekolojik Dönüşüm İçin Kültür ve Sanat: Türkiye’den Örnekler” başlıklı politika metninin tamamı iksv.org adresinden ve AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık iPad uygulaması üzerinden okunabilir.


İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları
Üç temel amacından birinin kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlayan İKSV, bu doğrultuda çalışan İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı, kültürel hayata erişim ve katılım hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütüyor ve Vakfın tüm faaliyetlerini veriye dayanan çalışmalarla destekliyor. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar ve politika metinleri kültür-sanat aktörleri arasında çeşitli etkinlikler yoluyla tartışmaya açılırken, İKSV Alt Kat’ta başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuluyor. İKSV’nin stratejik planlama ve uluslararası projelerin koordinasyonuna yönelik faaliyetleride Kültür Politikaları Çalışmaları tarafından yürütülüyor.