(Macar Kültür Merkezi)’nde Yeni Sergi: Burası Kaykay Parkı Değil!

Macar Kültür Merkezi, kaykay sporunun Budapeşte’deki tarihini anlatan “Burası Kaykay Parkı Değil” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Budapeşte’deki Deák 17 Gallery’nin hazırladığı sergi, galerinin müdür yardımcısı Gréta Garami ve küratör Zsolt Petrányi’nin katılımıyla 18 Kasım’da açılıyor.


“Burası Kaykay Parkı Değil”
Yer: Liszt Enstitüsü, Macar Kültür Merkezi, İstanbul
Tarih: 18 Kasım 2021 – 19 Ocak 2022


“Burası Kaykay Parkı Değil” adlı sergi Budapeşte’de bir hobiden bir alt-kültüre dönüşen kaykaycılığın 1980’li ve 90’lı yıllar boyunca yaşam tarzı ve gençlik üzerindeki etkisini tarihsel izlerle inceliyor. Sergide kaykayın gelişimini, tasarımının tarihini ve kendine özgü hareketlerinin ortaya çıkışını yansıtan objeler, arşiv fotoğrafları, eğilimleri belgeleyen görseller ve etkinliğe özel hazırlanan kısa röportajlar yer alıyor.

“Burası kaykay parkı değil” tabiri, sokak kaykayının başka yerler gibi Macaristan’da da ortaya çıktığı ve geliştiği, moda olan bir hobinin zamanla risk, cesaret ve düşüşleri içerecek şekilde kolektif bir kendini ifade aracına dönüştüğü 80’li yıllar boyunca sıklıkla duyulan bir tabirdi. 1990’lı yıllar ise Macaristan’da kaykaycılığın altın çağı olarak yaşanıyor. Kaykay toplulukları bu dönemde en geniş ve aktif haline ulaşarak, uluslararası ölçütlerde ustalaşacak yeni bir kuşağa imkanlar yarattı. İnternet çağından önceki yıllarda dergi, video ve yerel markalar kaykaycıların bir dayanışma içinde tutuyordu. 2000’li yıllardan itibaren ise yerel yönetimler kaykay parkları inşa etmeye başladı, hareketler internetten günü gününe takip edilebilir oldu ve 2020 itibarıyla kaykay Olimpik bir spor dalı sayıldı. Günümüzde Budapeşte, kendine has imkanları, farklılaşan topografyası ve kamusal alanlarıyla kaykaycılara, tıpkı kırk yıl önce olduğu gibi cezbedici imkanlar sunuyor. Kırk yılın üzerinde bir zaman dilimine yayılan bu serüveni takip etmek sadece kaykayda ve hareketlerdeki değişiklikleri değil, medyanın kaykaycılara dair algısındaki değişimi de gözler önüne seriyor.

Sergide ayrıca Türkiye Kaykay Federasyonu’nun desteğiyle, takım müdürü Cenk Kulioğlu’nun danışmanlığında gazete kupürleri, fotoğraflar ve videolar aracılığıyla kaykayın Türkiye’deki benzer serüveni de paylaşılıyor.

“Burası Kaykay Parkı Değil” sergisi ile eş zamanlı olarak, dünyanın dört bir tarafından graffiti fotoğrafları çeken gezgin György Konkoly-Thege‘nin “Social Graffiti” başlıklı fotoğraf sergisi de açılıyor.

Ayrıntılı bilgi için: www.culture.hu.com