(Bilsart)’ta Yeni Sergi: Ferhat Satıcı’dan “Heykeltraşın Kabusu”

Bilsart 17-27 Kasım tarihleri arasında Ferhat Satıcı’nın “Heykeltraşın Kabusu” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 17 Kasım Çarşamba günü Ferhat Satıcı ve Nazlı Pektaş’ın sanat konuşmaları ile Bilsart’ta açılıyor.


“Heykeltraşın Kabusu”

Sanatçı: Ferhat Satıcı
Ziyaret: 17 Kasım 2021 Çarşamba – 27 Kasım Cumartesi 2021

Bilsart Sanat Konuşması

Tarih: 17 Kasım Çarşamba 2021 | Saat:16:00
Konuşmacılar: Ferhat Satıcı, Nazlı Pektaş

Katılım: Herkese Açık, Ücretsiz
Yer: Bilsart, Bilsar Binası Beyoğlu ,İstanbul


Tarihsel anlatıları merkezine alan anıtsal alegorileri, gündelik yaşam, bilinçaltı ve toplumsal travmalarla işleyen Ferhat Satıcı, “Heykeltraşın Kabusu” serisinde, eseri üreten heykeltıraşın zihni ile eserin zihni arasındaki bağları açığa çıkarmayı amaçlıyor.

Sergi, hareketli imaj’ın üretim süreçleri ile kalıcı ve sabit imgelerin üretilişi arasındaki geçiş alanında imgenin ve duyguların yerinden edildiği bir topografya kurguluyor. Toplumsal ve fiziksel travmaların kimi başlangıçlara sebep olabileceği gibi rüyalar ve kabusların da farklı coğrafyalarda farklı anlamlarla tekrar tezahür edebileceği vurgulanıyor.

Ferhat Satıcı, Canonica’nın Kabusu , 20’00”

“Heykeltraşın Kabusu” serisinin üçüncüsü olan “Canonica’nın Kabusu” videosu ilk kez Bilsart’ta izleyici ile buluşacak. Video üçlemesine eşlik edecek çizimler, obje ve heykeller projenin sürecini, katmanlarını ve arka planını açığa çıkaracak detaylar olarak ön plana çıkıyor. Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için \bağlantı ziyaret edilebilir.

Bilsart Sanat Konuşmaları için: www.youtube.com


Ferhat Satıcı
Sanatçı çalışmalarında heykel, video, fotoğraf, enstalasyon ve resim gibi farklı teknikler kullanarak anıtsal olan ile gündelik olanın sınırlarını belirsizleştirmeye yönelik çalışmalar üretir. İmgenin harekete ve süreye dayalı duygulanımsal kuvvetler ile olan ilişkilerini inceler. 2003 yılında kurulmuş olan, 2013-2016 yılları arasında Mardin’de faaliyetlerine devam etmiş Videoist video sanatı İnisiyatifinin Hülya Özdemir’le birlikte kurucusu ve yürütücüsüdür. 6. Çanakkale Bienali’nin ve 3. Mardin Bienali’nin organizasyonel ekibinde yer almış, eş küratörlük yapmıştır. Çeşitli kitap ve dergilerde yazarlığın yanı sıra yayın kurulu üyeliğinde bulunan Satıcı yurtiçinde ve dışında birçok karma ve kişisel sergi gerçekleştirmiştir.

Bilsart
Bilsart, video sanatının sergilenmesi için bir alan sağlamak amacıyla merkez binasının bir bölümünü kar amacı gütmeyen, video sanatına odaklanan bir sanat mekanına dönüştürdü. 2018 yılından bu yana Bilsart, hem genç hem de deneyimli sanatçıların çağdaş video sanatı üretimlerini her 15 günde bir değişen bir programla sunmaktadır. Bu program, her sergide tek bir iş gösterme ilkesine dayanmaktadır. Bilsart’ın bu alana odaklanan bir kitaplığı da bulunmaktadır.