(TMMOB Şehir Plancıları Odası)’ndan 8 Kasım Dünya Şehircilik Kongresi ve DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ Bildirgesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın düzenlediği 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu / 9. Türkiye Şehircilik Kongresi, “Planlamanın Birikimi, Zemini ve Ufku” temasıyla 6-10 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenleniyor. Kongre ile beraber 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi de yayınlandı. 


8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 45. Kolokyumu / 9. Türkiye Şehircilik Kongresi
Tarih:
6 Kasım 2021 Cumartesi- 10 Kasım 2021 Çarşamba
Saat: 09:30- 17:00
Yer:
Çevrim içi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi YouTube hesabı


Kongre boyunca tüm oturumlar TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilir. 10 Kasım’a kadar devam edecek kongrede, Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi‘nin yanı sıra, tematik sunuşlar ve çeşitli konuşmacılar yer alacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için TMMOB Şehir Plancıları Odası‘nın Twitter hesabı takip edilebilir, detaylı etkinlik takvimine buradan ulaşılabilir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, kongreyle beraber “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi“ni de yayınladı.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi‘nden:

“TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından her beş yılda bir düzenlenen Türkiye Şehircilik Kongresi’nin dokuzuncusunu, bu yıl yoğun bir emek ve özverili bir hazırlık sürecinin sonunda, çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcının katkılarıyla düzenleniyor.

Meslek alanını etkileyen siyasal ve iktisadi süreçler ile birlikte şehircilik pratiklerinin değerlendirildiği, güncel sorun alanlarına dair çözüm önerilerinin tartışıldığı ve planlamanın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeleri doğrultusunda yeni kavramların ve yeni yöntemlerin ele alındığı; tüm bu konulara dair kamusal bilgi üretilerek bir anlamda tarihe not düşüldüğü Kongremizin bu seneki ana başlığı ‘Planlamanın Birikimi, Zemini ve Ufku’ olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde planlama meslek alanının saygınlığı son yıllarda hiç olmadığı kadar tahrip edilmiş olsa da şehirleşmenin dolayısıyla ilk dönem planlama pratiklerinin temellerinin atıldığı bir coğrafyada yaşadığımızı belirtmek gerekir. İnsanlık tarihinin en önemli kırılma noktalarına ev sahipliği yapan bu topraklarda,  planlama meslek alanı bu coğrafyanın şekillenmesinde, kültürel birikimin oluşmasında  kritik bir rol almıştır.  İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan Göbeklitepe’den, Neolitik Devrimin yeryüzündeki en önemli yerleşimlerden birisi olan Çatalhöyük’e kadar birçok kültür katmanının izlerinin bulunduğu ülkemizde, planlama tüm bu tarihsel ve coğrafi süreci anlamak için başvurulan en önemli meslek alanlarından biri olmuştur. İmparatorluklara ev sahipliği yapmış ülkemiz, ardından kurulan Cumhuriyet ile bilimin öncülüğünde çağdaş bir yaşamı inşa etmek üzere dünya üzerindeki devrimsel süreçlerden birini yaşamıştır.

Dünyada eşine az rastlanır bir tarihsel ve coğrafi geçmişe işaret eden bu uzun süreç; yarattığı zamansal ve mekânsal birikimler ile biz plancılara verimli bir zemin yaratmaktadır. Binlerce yıllık bir birikimi içeren bu sürecin her kırılma anında planlama meslek alanının rolü vardır. Bundan sonraki tüm süreçlerde de hiç şüphe yok ki planlama meslek alanı yine temel bileşenlerden biri olacaktır. Bu anlamda ülkemizin ve dünyamızın biçimlenmesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde ve geleceğimizde de planlamanın önemli bir işlevi  olacağı açıktır.

(…)

Bildirgenin tamamına TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın web sitesi üzerinden ulaşılabilir.