2021 (SALT) Araştırma Fonları Proje Sunumları 13 Aralık’ta SALT Online’da!

SALT Araştırma Fonları’yla 2021 yılında desteklenen projelerin bulguları çevrim içi bir programla tartışmaya açılıyor. Seçici Kurul üyelerinden Deniz Artun, Doç. Dr. Bülent Batuman ve Doç. Dr. Burak Onaran’ın moderatörlüğündeki oturumlarda, araştırmacılar çalışmalarının yöntem, süreç ve verilerine ilişkin sunumlar yapacak. Üç oturumdan oluşan program, herkesin erişimine açık olarak SALT Online YouTube kanalında yayınlanacak.


2021 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları
Tarih:
13 Aralık 2021 Pazartesi
Saat: 16.00-19.00
Dil: Türkçe
Yer: Çevrim içi, SALT Online YouTube Kanalı


Garanti BBVA tarafından bilgi ve sanat üretimini desteklemek amacıyla kurulan SALT bu yıl, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında yapılan 192 başvuru arasından altı projeye fon sağladı. Göz ardı edilmiş tarihler üzerine özgün ve disiplinlerarası yaklaşımlar geliştiren ve yeni bilgi üretimine katkıda bulunan çalışmalara yönelik olan SALT Araştırma Fonları 2013’ten bu yana 62 projeye dağıtıldı.


Sunum Programı

16.00
Açılış | Lorans Tanatar Baruh (SALT)

1.Oturum
Moderatör: Deniz Artun (Nev Galeri)

16.05-16.25
“1960’lı Yıllarda Bir Modernleşme İzleği Olarak Sümerbank Halı Tasarımları” | Didem Yavuz Velipaşaoğlu ve Esra Bici Nasır

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde öğretim üyeleri Didem Yavuz Velipaşaoğlu ve Esra Bici Nasır’ın araştırması, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesi Arşivi’nde 1960’lı yıllara tarihlenmiş “Hereke Modern Rugs” isimli  desen kartelalarını inceliyor. Geleneksel motif ve kompozisyonlarda dönemin sanat akımlarının etkisini belgeleyen çalışma, bu tasarım yaklaşımını bölgesel modernlik kavramı etrafında tartışıyor.

16.25-16.45
“Yıkımın Estetiği: 1980 Sonrası Sanatta Harabe, Hafıza, Hafriyat” | Aslı Özgen Tuncer

Amsterdam Üniversitesi Medya Çalışmaları Bölümü’nde öğretim görevlisi Aslı Özgen Tuncer‘in “yıkım” kavramını merkeze aldığı araştırmasında, SALT Araştırma Sanat Arşivi’nde belgelenen Cengiz Çekil, İsmail Saray ve Hüseyin Bahri Alptekin’in 1980 sonrası işleriyle Anı/Bellek I (1991) ve GAR (1995) sergilerinden seçili işleri bedenin ve mekânın yıkımı üzerinden yorumluyor.

16.45-17.00 | Soru-Cevap

2. Oturum
Moderatör: Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi)

17.05-17.25
“Kamp Armen: Bir Modern İnşa, Çevre, Mülkiyet ve Yıkım Öyküsü” | Aslıhan Günhan

Cornell Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Gelişim Tarihi Doktora Programı’na devam eden Aslıhan Günhan’ın araştırmasında, Anadolu’da Ermeni çocukların dil ve kültürlerini unutmaması amacını güden Tuzla Ermeni Yetimhanesi (1962-1987) veya bilinen ismiyle Kamp Armen’e odaklanıyor. Kurumun inşa süreci, sürdürülebilir çevre üretme becerisi, mülkiyeti ile yıkım tarihine odaklanan mimarlık araştırmasını “eleştirel umut” kavramıyla birlikte değerlendiriyor.

17.25-17.45
“Hemşinlilerin 20. Yüzyıldaki SSCB’ye Göçü Sonrasında Köyün Yeniden İnşası: Makrevis Köyü (Konaklar Mahallesi) Örneği” | Ilgın Yeşim Eldeş ve Hacer Bozkurt 

Mimar Ilgın Yeşim Eldeş ile mimari fotoğrafçı Hacer Bozkurt’un araştırması, ekonomik nedenlerle göç ettikleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) Makrevis Köyü’ne (Çamlıhemşin, Rize) dönüş yapan Hemşinlilerin inşa ettikleri konakları merkeze alıyor. Çalışma, göçün Karadeniz vernaküler mimarlığına etkisini sözlü tarih görüşmeleri ve fotoğraflar aracılığıyla değerlendiriyor.

17.45-18.00 |Soru-Cevap

3.Oturum
Moderatör: Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

18.05-18.25
“Osmanlı İmparatorluğu Emek Tarihini Cinsiyetlendirmek” | Şahika Karatepe

Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora eğitimini sürdüren Şahika Karatepe, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’na odaklanan araştırmasında, demir yolu ve maden gibi yoğun emek harcanan çalışma alanlarında işçi yakınlarını kaybeden ya da yakınları kazalarda yaralanan kadınların, Nafia Nezareti ve şirketlere gönderdikleri dilekçelerdeki tazminat ve adalet taleplerini inceliyor; kadınların sınıf mücadelesine katılımlarını tartışmaya açıyor.

18.25-18.45
“Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi: Mekânsal Dönüşüm ve Sabitlikler” | Tuğçe Tezer

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Tuğçe Tezer araştırmasında, 1929-1930 tarihli 18 adet Fransız kadastral haritası ve mevcut durum üzerinden Antakya’nın biçimsel bir karşılaştırmasını yaparak mekânsal devamlılık ve değişimin izini sürüyor. Güncel ile tarihsel kent dokusu arasındaki ilişkiyi hazırladığı yürünebilir kent tarihi rehberi üzerinden yorumluyor.

18.45-19.00 | Soru-Cevap


SALT Araştırma Fonları ile ilgili detaylı bilgi için bağlantı ziyaret edilebilir.