tasarım ile / with design: Tasarım Odaklı Mekânsal Müdahaleler Sona Eriyor!

Nomadmind çatısı altında, Kültür İçin Alan desteğiyle 9 Haziran 2021’de çevrim içi açılış forumu ile başlayan; tasarım kenti kimliğiyle öne çıkan İzmir’de tasarım aktörlerini ve kentliyi, tasarım ve kent ilişkisi üzerine sorular üretmeye ve bu yolla birlikte düşünmeye davet eden tasarım ile / with design projesi, 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek çevrim içi kapanış forumu ile sona eriyor. 


“tasarım ile / with design” Kapanış Forumu
Tarih:
3 Kasım 2021 Çarşamba
Saat: 19:00
Yer: Çevrim içi, Zoom


Proje kapsamında davet edilen tasarımcılar Tansel Özalp, Metehan Özcan, Onurcan Çakır, Derya Özkan ve Ayşenur Onaran; süreç boyunca kentte tasarım odaklı üretimlerini, yereli ilgilendiren sorular etrafında belirlenen altı bölgede kentlilerin etkileşimine açmışlardı. Proje, kent aktörleri ve kentliyi bir araya getirmeyi amaçlayan çevrim içi bir kapanış forumu ile sonlanacak. Forum, Mimar Şebnem Yücel’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Davetli tasarımcıların tasarım ve üretim süreçlerini kentle kurdukları ilişki üzerinden paylaşacakları forumda, tüm katılımcıların dahil olduğu tartışmalarla beraber İzmir ve tasarım bağlamında ortaya çıkacak soru, sorun ve kavramlar aracılığıyla geleceğe yönelik olası işbirliklerinin ve ortak tasarım çalışmalarının konuşulması hedefleniyor. Youtube üzerinden izlemeye açık olacak forumda görme engelli bireylere yönelik olarak sesli betimlemelere de yer verilecek.

Kültür için Alan tarafından fonlanan ve İBB Akdeniz Akademisi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Türkiye Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği İzmir Şubesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu tarafından desteklenen tasarım ile / with design projesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmalar aracılığıyla İzmir’de katılımcı, etkileşimli ve süreklilik arz eden bir tasarım kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, kentliyle kurulacak diyaloglarla gelişebilecek veya güçlenebilecek bir tasarım anlayışı için uygun koşullar yaratmak hedefleniyor. Proje sürecine dair toplanan tüm arşivin ve görsel dokümantasyonun Aralık ayında bir kitaba dönüşmesi ve yayınlanması planlanıyor.

Ayrıntılı bilgi ve güncel etkinliklerden haberdar olmak için tasarımile.net sitesini inceleyebilir, projenin instagram, facebook ve youtube hesaplarını takip edebilirsiniz.


tasarım ile / with design Kapanış Forumu Konuşmacılar & Moderatör:

Tansel Özalp
1967 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanakkale ve Manisa’da tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 1993 yılında Lisans derecesini aldıktan sonra, İzmir’de çeşitli reklam ajanslarında tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2001 – 2005 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu için kurumsal tasarımlar ve afiş tasarımları yaptı. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine yeniden başlayarak akademik çalışmalara döndü ve Yaşar Üniversitesinde 2007 yılı itibariyle Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılından bu yana çeşitli projelerde, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda özgün baskı ve grafik tasarım alanında sergilere/ enstelasyonlara katılarak sanatsal ve akademik çalışmalarını sürdürüyor. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak Tasarım Bölümünde dersler veriyor.

Metehan Özcan
(d.1975) İstanbul’da yaşıyor. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde lisans, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programında yüksek lisans derecelerini aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programında öğrenim görmekte ve çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı ders vermektedir. Özcan çoğunlukla Türkiye’deki modernist mekan tasarımı ve iletişimi konularıyla ilgilenir. Yakın dönem katldığı sergiler arasında İzmir’de yaşıyor ve üretiyor: Kent Müellifleri, Studio-X Istanbul (2018), Monomit, Galeri Nev, Ankara (2018), Cümleden Öteye Bir Şehir Vardı, SALT Ulus, Ankara (2016), Tasarım Kronolojisi, 3. İstanbul Tasarım Bienali (2016), Deadlands, NURTUREart, New York (2016) Hafıza Mekanları, Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Ulusal Pavyonu (2014), Sahibinden Sayfiye, Depo İstanbul (2014), Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern (2013) bulunuyor.

Onurcan Çakır
(Dr. Mimar/Akustik Danışman) İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesinde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Araştırma yapmak amacıyla yüksek lisans eğitiminin ikinci senesini Viyana Teknik Üniversitesinde geçirdi ve mimari akustik üzerine tez çalışmasını yine İTÜ’de teslim etti. 2012’de Urla’ya taşındı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Mimarlık Fakültesinde mimari akustik üzerine doktorasını 2019’da tamamladı. Çeşitli mimari proje yarışmalarında ödülleri ve akademik yayınlarda ağırlıklı olarak hacim akustiği, gürültü kontrolü, ses peyzajı ve mimari tasarım üzerine makaleleri bulunmaktadır. 2012-2018 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılı bahar döneminden beri İzmir Ekonomi Üniversitesi – Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı Öğr. Gör. Dr. olarak üçüncü sınıf mimari proje derslerine girmekte, bunun yanında mimari akustik dersi de vermektedir. Proje ve uygulamasını gerçekleştirdiği Barbaros Evi projesi ile 2015 Türkiye Mimarlık Yıllığına seçilmiştir. 2017’de yine Barbaros Evi projesi ile 4. İzmir Mimarlık Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü almıştır. 2019’da ise bu proje Berlin Mimarlar Odasında düzenlenen “Türkiye’de Çağdaş Konut Mimarlığı” sergisinde yer almıştır. Yerel malzeme kullanımının ön planda olduğu mimari tasarım ve uygulamalarına Onurcan Çakır Mimarlık adı altında Urla’da devam etmektedir.

Derya Özkan
1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2008 yılında ABD’de University of Rochester’dan Görsel ve Kültürel Çalışmalar alanında Ph.D. derecesi aldı. Doktora çalışmasında İstanbul şehrine odaklanarak “mekanın suiistimal değeri” kavramını geliştirdi. 2008-2016 tarihleri arasında Almanya’da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde Avrupa Etnolojisi ve Kültürel İncelemeler Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2011 ile 2016 yılları arasında Deutsche Forschungsgemeinschaft Emmy Noether programı tarafından fonlanan “Şark Şehrinden Cool İstanbul’a: Değişen İstanbul Tahayyülleri” başlıklı araştırma projesini yürüttü. Cool İstanbul. Urban Enclosures and Resistance (2015, Transcript Verlag) ve Commoning the City. Empirical Perspectives on Urban Ecology, Economics, Ethics (2020, Routledge) başlıklı iki derleme kitabı, pek çok dergi makalesi ve kitap bölümü yayınlandı. 2015 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesinde çalışıyor. 2017-2020 yılları arasında Sinema ve Dijital Medya Bölüm başkanlığını yürüttü. Görsel kültür, kültürel çalışmalar, eleştirel teori, mekan teorisi, şehir çalışmaları, göç ve şehir, sinema ve şehir, toplumsal cinsiyet ve sinema alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Ayşenur Onaran
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mimarlık yüksek lisans programı öğrencisi. Mimarlık lisans derecesini 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde tamamladı. İlgilendiği kent ve taşra çalışmaları, kimlik politikası ve gündelik hayat çalışmaları gibi alanları yalnız akademik araştırmalarla değil aynı zamanda fotoğraf çekerek de keşfediyor. Şimdilerde ise taşra alanlarda mekanı üreten stratejik ve taktiksel ilişkilere odaklanan tezi üzerinde çalışıyor.

Şebnem Yücel
1993’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1996 yılında devlet bursu kazanarak yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1998’de University of Cincinnati’den yüksek lisans derecesini aldı. Doktora programına başladığı Arizona State University’de aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Orientalism (Interdisciplinary Program in Humanities) ve Araştırma Yöntemleri (College of Architecture and Environmental Design) derslerini verdi. Doktora çalışmalarını 2003 yılında tamamlayarak mecburi hizmeti nedeniyle atandığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 2013’e kadar mimarlık tarihi, kuramı ve mimari tasarım stüdyosu derslerine girdi. 2018 yılına kadar İzmir’de özel üniversitelerde çalışan Yücel aynı zamanda İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ulusal proje yarışmalarında jüri üyeliği yapan ve uluslarası konferanslarda sunumları olan Yücel’in akademik çalışmaları mimarlıkta kültürel kimlik, batı-dışı modernlik ve temsiliyet konularına odaklanmaktadır. Yayınları arasında “Minority Heterotopias: The Cortijos of Izmir” (2016, ARQ: Architectural Research Quarterly;) “Regional/Modern and the Rest” (2015, Architecture, Culture, Interpretation); ve “Identity Calling: Turkish Architecture and the West” (2007, Architecture, Ethics and the Personhood of Place) yer almaktadır. Şu anda MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmakta ve bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.