Sencer Vardarman’ın “Yaralı Toprak II” Sergisi (Bilsart)’ta Açılıyor!

Bilsart, 3 Kasım- 13 Kasım tarihleri arasında Sencer Vardarman’ın “Yaralı Toprak II” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 3 Kasım Çarşamba günü saat 16:00’da, Sencer Vardarman, Ece Pazarbaşı ve Begüm Özkaynak’ın açılış konuşmalarıyla Bilsart’ta başlıyor.


Yaralı Toprak II
Sanatçı: Sencer Vardarman
Açılış Konuşmaları: 3 Kasım 2021 Çarşamba|Saat: 16:00
Tarih: 3 Kasım 2021 Çarşamba- 13 Kasım 2021 Cumartesi
Yer: Bilsart, İstanbul
Bilsar Binası Meşrutiyet Cad. No: 90/A 34430 Beyoğlu/İstanbul


Yaralı Toprak (Wounded Ground), Environmental Justice Organizations, Liabilities and TradeEJOLT (Çevresel Adalet Örgütleri, Yükümlülükler ve Ticaret) tarafından yürütülen The Atlas of Environmental Justice(Çevresel Adalet Atlası) başlıklı uluslararası haritalandırma çalışmasından yararlanılarak çekilmiş, maden ocaklarının yüz bine yakın uydu fotoğrafının dijital kolajlarından oluşan bir görsel araştırma projesi.

“Antroposen”i konu alan dizi, temel olarak insanlığa hem fiziksel hem de sosyal olarak zarar veren açık ocak madenciliğinin ortaya çıkarılmasına ve Bangladeş, Meksika, Almanya, ABD ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde bu madenlerin kirlettiği bölgelere odaklanıyor. Antroposen’in Dünya’nın jeolojisini ve ekosistemlerini etkileyen insan faaliyetleriyle başlayan çağa işaret eden, spesifik olarak sanayi devriminin başlangıcına kadar uzanan, insanların şu anda içinde bulunduğu zamana verilen isim olduğu biliniyor. Yaralı Toprak bu bağlamda, Antroposen’i görsel olarak belgelemeyi ve estetikleştirmeyi amaçlayan bir proje.

Dijital kolaj tekniğiyle sunulan çalışmanın son hali, madenciliğin verimli toprakları zehirleyerek neden olduğu çevre felaketini soyut bir biçimde betimliyor. Çalışma bu haliyle, izleyicilere insan kaynaklı felaketlere yol açan bu tür yaygın endüstriyel uygulamalarla ilişkilerini yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor. Dijital müdahale ve çalışmanın kolaj süreci, toplu ve estetik olarak gerçeküstü hissettiren, uzaydan alınmış maden sahalarının gerçek görüntülerini bir araya getiriyor. Görüntüler ile izleyici arasındaki mesafe arttıkça, görselleri oluşturan formlar giderek daha soyutlaşıyor ve böylece hayalî, anlaşılmaz ve farklı kompozisyonlar oluşturuluyor. Vardarman, bu görüntüleri derleyerek ve soyut bir biçimde sunarak insan kaynaklı çevre felaketlerinin, Dünya ve ekosistemlerine verdiği zararı öne çıkarmaya çalışıyor.

Yaralı Toprak II, ilk olarak Finlandiya’nın Turku şehrinde bulunan WAM Müzesi’nde üç kanallı video yerleştirmesi olarak sergilendi. Sencer Vardarman’ın 3 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Bilsart’ta gerçekleşecek sergisindeyse yeni bir video yerleştirme düzenlemesiyle ziyaretçilerle buluşacak. Sergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bağlantı ziyaret edilebilir.


EJOLT
Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı tarafından desteklenen “Çevresel Adalet Örgütleri, Sorumluluk ve E-Ticaret” (EJOLT) araştırma projesi ekolojik paylaşıma dair çatışmaları ve adaletsizlikleri analitik bir bakış açısıyla inceleyerek raporlayan ve çevre hukuku, çevre sağlığı, politik ekoloji, ekolojik ekonomi alanlarından bilim insanlarını, aktivist organizasyonları, düşünce kuruluşlarını bir araya getirerek Çevresel Adalet Örgütlerini  destekleyen, 2012-2016 yılları arasında yürütülmüş uluslararası bir çalışmadır.

Bilsart
Bilsar, video sanatının sergilenmesi için bir alan sağlamak amacıyla merkez binasının bir bölümünü kâr amacı gütmeyen, video sanatına odaklanan bir sanat mekânına dönüştürdü. 2018 yılından bu yana Bilsart, hem genç hem de deneyimli sanatçıların çağdaş video sanatı üretimlerini her 15 günde bir değişen bir programla sunmaktadır. Bu program, her sergide tek bir iş gösterme ilkesine dayanmaktadır. Bilsart’ın bu alana odaklanan bir kitaplığı da bulunmaktadır.