(TMMOB Mimarlar Odası) 6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu CENGİZ BEKTAŞ Anısına Düzenlenecek!

TMMOB Mimarlar Odası tarafından düzenlenen 6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, Cengiz Bektaş’ın anısına 22-23 Ekim 2021 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi / İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum kapsamında, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacak.


6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu
Tarih:
22-23 Ekim 2021  
Yer:
Mimarlar Odası İzmir Şubesi / İzmir Mimarlık Merkezi
1474 Sokak No: 9 Alsancak İzmir


Mimarlar Odası, kültürel ve doğal mirasın korunması ve kamu yararına değerlendirilebilmesi için kararlılıkla çaba göstermektedir. Kültür mirasına gösterdiği duyarlılığın bir göstergesi olarak korumanın farklı alanlarında birçok etkinlik yapan Mimarlar Odası, bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumunu düzenlemektedir. Bu etkinlik ile kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiasıyla paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda yapılan başvurular Bilim Kurulunca değerlendirilerek sözlü ve poster sunuşları belirlenmiş ve iki gün sürecek sempozyum programı oluşturulmuştur.

Etkinlik,  20 Mart 2020 tarihinde vefat eden; meslek yaşamı boyunca alanına yaptığı çok boyutlu katkılarla Anadolu kültürünün tanınması için yoğun emek veren mimar, yazar, yönetici, eleştirmen Cengiz Bektaş anısına düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi ve program için: http://mo.org.tr/_docs/6.UMKPUS_program.pdf