(Silverline Ankastre) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2020’yi Yayınladı!

Silverline Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Sürdürülebilir yaşamı ve bu yolda oluşturulacak politikaları merkezine alan Silverline Ankastre, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki iş akış süreçlerini detaylıca ele alan Sürdürülebilirlik Raporu 2020’yi yayınlandı. Raporda markanın ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki tüm performansları değerlendirmeye alındı.

Yalnızca finansal başarıyı değil sürdürülebilir değer yaratma anlayışını benimseyen Silverline, Birleşmiş Milletler’in sürdürebilir bir gelecek için küresel sorunlara karşı iş birliği içinde çalışmayı ve harekete geçmeyi sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı niteliği taşıyan Sürdürebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) destekliyor.

Sürdürülebilirliğin en önemli destekçilerinden biri olan dijital dönüşüm konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık.

Mustafa Laçin
Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Çevre dostu teknolojilerin ürünlerine adaptasyonu sağlamak ve bugünün hayatını kolaylaştıran ürünlerini geleceğe uyumlu hale getirmek için AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla çözümler üreten Silverline, AR-GE 250 Türkiye’nin en çok Ar-ge Harcamaları Yapan Şirketleri araştırmasında geçen yıla göre 44 basamak yükselerek 126. sıraya yerleşti. Son dört yılda AR-GE ve inovasyon çalışmaları için yaptığı yatırımlarını yüzde 700’e yakın artıran marka; AR-GE merkezinde değişen dünyanın ihtiyaçlarına ve tüketicilerin beklentilerine uygun katma değerli projeleriyle inovatif çözümler sunarak, hayatı daha kolay ve güvenli hale getiriyor, kaynakları koruyor ve müşterileri için ekonomik katma değer yaratıyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına toplam 13.889.000 TL tutarında bütçe ayıran ve üretim süreçlerinde robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak gelecek odaklı ürünler üreten Silverline, yeni teknolojilerle hataları ve kayıpları minimize edip, verimliliği artırma hedefinde.

Üretimden müşteri memnuniyetine kadar tüm süreçler değerlendirildi!

Silverline Sürdürülebilirlik Raporu’nda; ürün güvenliği, çalışma koşulları, müşteri veri gizliliği, iş sağlığı ve güvenliği, dijitalleşme, çevre dostu ürünler, Ar-Ge ve inovasyon, müşteri memnuniyeti, kaynak verimliliği, tüketici beklentilerine yanıt, kurumsal yönetim, akıllı tasarım, çalışan gelişimi, sürdürülebilir finansal büyüme ve karlılık, enerji ve emisyon yönetimi, şeffaflık ve raporlama, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik gibi tüm süreçler titizlikle değerlendirildi. Kurumsal stratejiler, kurumsal değerler, paydaş beklentileri, küresel sürdürülebilirlik eğilimleri, sektörel gereklilikler, kurumsal angajmanlar ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilirlik önceliklerini belirleyen başvuru kaynakları oldu. Bu kaynaklar üzerinden oluşturulan yol haritası ve gerçekleştirilen çalıştaylar, anketler ve araştırmalar sonucunda 25 sayfalık “Sürdürülebilirlik Raporu 2020” ortaya çıktı. Bu rapor, GRI Standards: “temel (core)” uyumluluk seviyesine uygun olarak hazırlandı.

Döngüsel ekonomi tabanlı üretim modeliyle atık sorununa çözümler sunuyor!

Üretim süreçlerinden ürün gamına kadar tüm süreçlerde, çevresel ayak izini düşürmek için çalışan   Silverline, entegre atık yönetimi anlayışı ile sıfır atık politikası geliştirdi. Yaptığı çalışmalar ve sürece sağladığı katkılardan dolayı 2018 yılında Sıfır Atık Plaketi‘ne layık görüldü. Üretim ve lojistik süreçlerindeki enerji tüketimini takip eden, enerji tasarrufu sağlayacak proje ve uygulamaları hayata geçiren şirket enerji verimli, yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor. Plastik ve kimyasal kullanımımızı azaltmaya çalışıyor, döngüsel ekonomiye destek olmak için geri dönüşümü artırmayı hedefliyor. Ambalaj gruplarını geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturan Silverline, ambalajlarını yeşil nokta marka kullanımı ile tescil ediyor.

268 ton atığı geri dönüştürerek katma değer oluşturdu.

Silverline Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, oluşan atıkları geri kazanmak için başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 2021 yılında Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde enerji tasarrufu kazandıracak proje ve uygulamaları hayata geçirdi ve katı atık geri dönüşüm projesi ile toplam 268 ton atığı geri dönüştürerek katma değer oluşturdu. Metal hammadde geri dönüşümünden 201.000 kg hammadde tasarrufu; cam hammadde geri dönüşümünden ise 9.750 litre petrol tasarrufu sağlayan Silverline, atık geri kazanımları sayesinde 17.634 kg sera gazı oluşumu engelledi ve 196.159 kWh enerji kazanımı sağladı. Ayrıca 113.714 kg CO2 salımını engelledi, 515 m3 atık depolama alanından tasarruf sağladı ve 261 adet ağacın kesilmesi önledi.

Rapor ve içeriği hakkında detayları aşağıda bulabilir, raporu bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.