[Kitap]: Üslup ve Çağ: Çağdaş Mimarlığın Sorunları

Üslup ve Çağ, Moisei Yakovlevich Ginzburg Üslup ve Çağ, Moisei Yakovlevich Ginzburg

Moisei Yakovlevich Ginzburg’un ‘Üslup ve Çağ: Çağdaş Mimarlığın Sorunları’ adlı kitabı Janus Yayıncılık’tan, Alp & Aylin Tümertekin’in çevirisi ile yayımlandı.

Moisei Yakovlevich Ginzburg
Moisei Yakovlevich Ginzburg

Fransızca orijinal ismiyle ‘Le Style et l’époque: Problèmes de l’architecture moderne’ Yakovlevich Ginzburg‘un Mimarlıkta Ritim‘den (1923) sonra kaleme aldığı ikinci çalışması olarak biliniyor. Çalışmanın yaklaşımı kitap tanıtım metninde şöyle anlatılıyor:

”Çalışmasında mimarlık tarihi, üslupların nasıl ortaya çıktığı ve ortadan çekildiği konusundaki görüşlerini ortaya koyan Yakovlevich Ginzburg’un temel görüşü şudur: Bir üslup kendi çağının kültürel ve estetik değerlerinin anlatımı olduğuna göre, modernliğin, makine çağının üslubu olan “konstrüktif” bir mimarlığın ortaya çıkması gerekir.”

”Sanat tarihçisi Heinrich Wölfflin’in döngüsel tarih anlayışını benimseyen Ginzburg, her üslubun gençliğinde konstrüktif, olgunlaştığında organik, elden ayaktan düştüğünde de dekoratif olduğunu vurgular. Mimarlığın genel  kurallarını belirlemek için üslupların çağlarına bağlı olan yanları ile çağları aşan yanlarını değerlendirmeye çalışır.”

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için Janus Yayıncılık’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Üslup ve Çağ: Çağdaş Mimarlığın Sorunları
Temmuz 2021, İstanbul
Yazar: Moisei Yakovlevich Ginzburg
Çeviri: Aylin Tümertekin, Alp Tümertekin
Sayfa Sayısı: 184
ISBN: 978-625-7035-13-2