[Sergi]: Commune – Community – Communication

Ekinakis’in, uzun süredir beklenen solo sergisi, Commune – Community – Communication, 16 Temmuz’da Urla’nın çağdaş sanat mekânı Gru Art Gallery ev sahipliğinde ziyarete açıldı.


Ekinakis: Commune – Community – Communication
Tarih: 16 Temmuz – 5 Eylül 2021
Konum: Gru Art Gallery


Ekinakis, Commune – Community – Communication sergisi ile içinde bulunduğumuz çağdaş toplulukların veya toplumun bir parçası olmasına karşın iletişim kurmayı beceremeyen ya da nasıl iletişim kurulacağını bilmeyen bireyi ele alıyor.

Sergide yer alan eserler, ekolojik katliamlar, insan hakları ihlalleri, sosyal ve hukuki bozulmalar gibi hem toplumsal hem de bireysel olarak karşı karşıya kaldığımız krizlerin, sanatçının içsel dünyasında yarattığı etkinin imgesel temsiliyetini niteliyorlar.

Ekinakis, Commune – Community – Communication sergisinde, basit çizgiler aracılığıyla duygusal ifadeyi ön plana çıkarmayı amaçlayan one line drawing tekniğiyle ürettiği çalışmalarının ardından ilk kez, 2017 yılında denediği, tuval üzerine kolaj tekniğini kullandığı çalışmalarını sergiliyor. Büyük boyutlu tuvaller üzerine spontane bir akış içerisinde uyguladığı kumaşlar vasıtasıyla, hayal gücüne bir alan yaratan sanatçı, hissettiği duyguları sanatsal üretiminde hüznün ağırlıklı olduğu sessiz karakterlerinin dışında ilk defa bu sergide karşımıza çıkan, bağıran karakterleri aracılığıyla somutlaştırıyor. Çalışmalarında kullandığı urgan ve ipler ile söz ya da konuşmayı temsil ederken bir bütünün parçaları olan toplumdaki bireysellik, yalnızlık ve bencilliğe odaklanıyor.

Sanatçının çoğunluğu, 2021 tarihli üretimini kapsayan 33 adet eserinin yer aldığı Commune – Community – Communication, iletişim kurabildiğimiz noktada, çözümlere de büyük ölçüde ulaşabileceğimiz temennisiyle, izleyiciyi, günümüzde süregelen iletişim normları üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergi, 5 Eylül’e kadar Gru Art Gallery’de ziyaret edilebilir.


Gru Art Gallery:
GRU Sanat Galerisi 2021’in Şubat ayında Urla’da açıldı. Farklı disiplinlerden ve farklı estetik kaygılara sahip sanatçıların bir arada yer alabileceği bir koleksiyon oluşturmayı amaçlayan GRU, sanatta bağımsızlığı, çok sesliliği, paylaşılabilirliği destekleyen bir çağdaş sanat galerisi olarak kuruldu. 21. Yüzyılın ilk çeyreği biterken, sanatı, güncel pratiklerin geçmişle olan bağlarını akılda tutan, günümüz dinamikleri üzerine düşünen ve yenilikçi bir perspektiften ele alıyor. Sanatçıların bağımsız üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli maddi koşulların sağlanmasına ve sanatta erişilebilirlik kavramına yaklaşımında, GRU sanatsever ve sanatçı dostu bir galeri işleyiş yapısını prensip ediniyor. GRU, lokal adresi Urla’da çağdaş sanatın bölgedeki izleyiciyle buluşabildiği ve nitelikli sanat eserlerinin sergilendiği bir mekan oluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyor.