[Sergi]: “Mimarlık ve Beden”

TürkSMD Mimarlık Merkezi “Mimarlık ve ..” teması üzerinden mimarlıkla ilişkili yaşam içerisinde varolan bir takım temel kavramları sanat alanında sorgulamayı hedefliyor. Gerçekleştirilmesi planlanan bu bir dizi serginin ilki ‘beden’ kavramı üzerinde yoğunlaşıyor.


“Mimarlık ve Beden”
TSMD Mimarlık Merkezi
Açılış: 7 Temmuz 2021


Beden aracılığıyla mimarlıkla kurulan bağ TürkSMD Mimarlık Merkezi sergi mekanında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden akademisyen, yüksek lisans öğrencileri ve mezunlarının yaklaşımlarıyla Gentaş sponsorluğunda nesnellik kazanıyor.

Sergi 7 Temmuz 2021 tarihinden itibaren TSMD Mimarlık Merkezi’nde görülebilir.