[Kitap]: Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar

Araştırmacı, sanat yazarı, sözlü tarihçi Eda Yiğit, “Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde” isimli yeni kitabında küresel salgının tetiklediği yeni ekonomik dinamiklerin Türkiye’deki sanatçıları nasıl etkilediğini araştırıyor.  

Gönüllü bir girişim sonucunda, karantina günlerinde ortaya çıkan ve önümüzdeki günlerde dağıtımına başlanacak olan kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, pandemi döneminde sanatçıların yaşadıkları güvencesizlik iklimini inceleyen ayrıntılı bir araştırma raporu; ikinci bölüm ise aynı dönemde ortaya çıkan kolektif sanatsal üretimlerini ve dayanışma pratiklerini konu alan kapsamlı bir makale.

Araştırma raporu, Eda Yiğit’in 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında açık çağrı yaparak ulaşabildiği, çoğunluğu güncel sanat alanında üretim yapan 150 sanatçıyla gerçekleştirdiği bir anket çalışmasına dayanıyor. Anket kapsamında, kısaca sosyal güvenceden ve sürdürülebilir ekonomik kaynaklardan yoksun, yani “prekarya” olarak tanımlanabilecek sanatçıların salgının birinci dalgası süresince yaşamlarındaki değişime, sanatsal üretimlerinin dönüşümüne ve kırılganlaşma süreçlerine odaklanıyor.

Çalışma, güvencesizliği uzaktan izlenecek bir muamma ve tüm sanatçıları aynı sınıfsal pozisyona sahipmiş gibi görmek yerine, kanıksanmış bilinmezliğinden kurtarmayı öneriyor. Yazar bu kitap çalışmasını, prekarya olarak sanatçılar üzerine düşünmeyi ve sanat alanında prekariteyi analiz etmeyi hedefleyen alçakgönüllü bir çaba olarak görüyor.

Sponsor desteği ve yazarın kişisel gayretiyle basılmış olan kitap, güvencesizlik konusunda kültür sanat kurumlarında, yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında karar vericiler ve çözüm üretme sorumluluğu olanlara fikir vermesi ve daha geniş çaplı araştırmalara ilham vermesi umuduyla, ücretsiz olarak dağıtılacak ve e-kitap olarak da erişilebilecek.

Kitaba ulaşmak için:

http://www.edayigit.xyz/prekarya


Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar

Haziran 2021, İstanbul

Yazar: Eda Yiğit (edayigi@gmail.com)

Tasarım: Şener Soysal (Baht. Design Studio)

Tasarım Uygulama: Gonca Mutaf, Hilal Topkaraoğlu (Baht. Design Studio)

Kapak Fotoğrafı, Bölüm Arası Fotoğraflar: Orhan Cem Çetin

Baskı Sponsoru: Kurukahveci Mehmet Efendi

Baskı ve Cilt: A4 Ofset

ISBN: 978-625-00-0084-7