(SALT) Araştırma Fonları 2021 Projeleri Açıklandı!

SALT Araştırma Fonları Sunumları, SALT Galata, Aralık 2018 SALT Araştırma Fonları Sunumları, SALT Galata, Aralık 2018, Fotoğraf: Mustafa Hazneci

SALT Araştırma Fonları 2021 başvuruları 22 Şubat, Perşembe günü sonuçlandı. Fonlar ile bu yıl Türkiye’de kent, toplum, ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat konulu 192 proje arasından seçilen altı projenin her birine 15.000 TL destek sağlanıyor.

Projelerin bulguları, Deniz Artun (Nev Galeri), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh’tan oluşan seçici kurulun katılımıyla yapılacak sunumlarda ele alınacak. Herkese açık program, Aralık ayında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Özgün yaklaşımlar sunmayı, yeni bilgi üretimine katkıda bulumayı hedefleyen ve yeni arşivlerin kullanımı, disiplinler arası araştırmayı, çok katmanlı ve farklı çıktılar sunan projeleri önceleyen SALT Araştırma Fonları, 2013’ten bu yana 2021 projeleri de dahil 62 projeye dağıtıldı.

SALT Araştırma Fonları proje sunumları, SALT Galata, Aralık 2019, Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Araştırma Fonları proje sunumları, SALT Galata, Aralık 2019, Fotoğraf: Mustafa Hazneci

22 Şubat’ta önbaşvurusu sonlanan fonların eleme süreci iki aşamalı olarak gerçekleşti. 22 Mart tarihinde ilk aşaması tamamlanan sürecin ikinci aşama sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklandı. Geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan SALT Araştırma Fonları 2021 Projeleri hakkında detaylar aşağıda bulunabilir:

 • Aslıhan Günhan
  “Kamp Armen: Bir Modern İnşa, Çevre, Mülkiyet ve Yıkım Öyküsü”
  Tuzla Ermeni Yetimhanesi (1962-1987) veya bilinen ismiyle Kamp Armen’in inşa sürecini, tanıklıklar, arşiv belgeleri ve kanuni düzenlemeler üzerinden “eleştirel umut” kavramı odağında irdeleyen bir araştırma.
 • Ilgın Yeşim Eldeş, Hacer Bozkurt
  “Hemşinlilerin 20. Yüzyıldaki SSCB’ye Göçü Sonrasında Köyün Yeniden İnşası: Makrevis Köyü (Konaklar Mahallesi) Örneği”
  Göç ettikleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) Makrevis Köyü’ne (Çamlıhemşin, Rize) dönüş yapan Hemşinlilerin inşa ettikleri konaklar odağında, mekân-yaşam ilişkisini detaylandırarak göçün köydeki toplumsal hayata etkilerini belgelemeyi amaçlayan bir araştırma.
 • Şahika Karatepe
  “Osmanlı Demiryolları Emek Tarihini Cinsiyetlendirmek: Rumeli ve İzmir-Aydın Demiryolları’nın Karşılaştırmalı Tarihi (1868-1918)”
  Eş, baba veya aile yakınlarını iş kazasında kaybeden kişilerin demiryolu şirketleri ve Nafia Nezareti ile girdikleri dava süreçlerine odaklanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıldaki hukuki dönüşümü ile kadınların bu dönüşümden etkilenme biçimlerini değerlendiren bir araştırma.
 • Tuğçe Tezer
  “Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi: Mekânsal Dönüşüm ve Sabitlikler”
  1929-1930 tarihli Fransız kadastral haritaları ile 2011 yılı Antakya haritasının karşılaştırarak “Eski Antakya” kent dokusunda meydana gelen biçimsel değişimin nüfus, ekonomi, işlev ve kültür donatısı temelinde izini süren bir araştırma.

 • Aslı Özgen Tuncer
  “Yıkımın Estetiği: 1980 Sonrası Sanatta Harabe, Hafıza, Hafriyat”
  SALT Araştırma Sanat Arşivi’nde belgelenen 1980 sonrası işleri, siyasi gündem ve yıkım kavramıyla ilişkilendirerek bir direniş veya müdahale olarak inceleyen bir araştırma.
 • Didem Yavuz Velipaşaoğlu, Esra Bici Nasır
  “1960’lı Yıllarda Bir Modernleşme İzleği Olarak Sümerbank Halı Tasarımları”
  1960’larda üretilen Sümerbank halılarında dönemin modernist sanat akımlarından etkilenerek stilize edilmiş geleneksel motif ve kompozisyonları barındıran tasarım yaklaşımına dair bir araştırma.

SALT Araştırma Fonları ve 2021 Projeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için SALT‘ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fon başvuruları ile ilgili geçmiş bi_özet haberine ise bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.