(Mimarlar Derneği 1927)’nin Yeni Konuğu: Umut Şumnu

Mimarlar Derneği 1927, 27 Nisan Salı günü 19:30’da çevrimiçi bir yayında Doç.Dr. Umut Şumnu’yu ağırlıyor. Şumnu’nun “1960’lar ve Bir Sosyal Devrim Aracı Olarak Mobilya” başlıklı bir sunum yapacağı etkinlik, Zoom ve YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.


1960’lar ve Bir Sosyal Devrim Aracı Olarak Mobilya
Konuk: Umut Şumnu
Tarih: 27 Nisan 2021
Saat: 19:30
Mecra: Zoom + YouTube
Katılım: Ücretsiz, Herkese Açık


Etkinlik Hakkında:

“1960’lar her alanda büyük değişimler yaşandığı bir dönem olarak belirmektedir. Dönemin siyasal ve toplumsal alandaki sistem karşıtı hareketleri ve post-yapısalcı düşünce yaklaşımları çok kısa zamanda başta siyahiler ve göçmenler/azınlıklar olmak üzere kadınlar, eşcinseller, gençler gibi kitleler tarafından benimsenir. Bu hareketlerin ortaya koyduğu yaklaşımlar zaman içerisinde kendi sanat ve tasarım kültürlerini, kendi müziklerini, edebiyatlarını, sinemalarını, mimarisini, iç mekânlarını ve mobilyalarını oluşturmuşlardır. Tüm bu üretimler değişimin sürekliliğini esas alır ve dönemin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı toplumsal yaklaşımlarının yansıması olarak ortaya çıkar. Bu kapsamda sunum, 1960’lardaki siyasal ve toplumsal dönüşümün izlerini sanat ve tasarım alanında anlamaya ve özellikle de bir sosyal devrim aracı olarak görülebilecek dönemin mobilyaları üzerinden örneklendirmeye çalışır.”

Katılım:

Sunumu dinlemek ve soru-cevap oturumuna katılmak için aşağıda yer alan Zoom linkine tıklayabilir veya giriş bilgilerini kullanabilirsiniz. Etkinlik Zoom’un yanısıra Mimarlar Derneği 1927 YouTube hesabında da eş zamanlı olarak yayınlanacaktır. Mimarlar Derneği 1927’nin geçmiş yayın kayıtlarına da YouTube kanalı üzerinden erişebilirsiniz.

Etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgi için Mimarlar Derneği 1927’nin web sitesini ziyaret edebilir, Instagram ve Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz.


Umut Şumnu:

Umut Şumnu1978 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra aynı fakültede yazdığı 1912 Galata Bridge as a Site of Collective Memory (Kolektif Bellekte bir Mekân: 1912 Galata Köprüsü) başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. 2012 yılında Between Being and Becoming: Idenity, Question of Foreignness and the Case of the Turkish House (Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Her iki lisansüstü çalışması da kitap olarak basıldı.

Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Birçok uluslararası ve ulusal dergide makaleleri yayınlandı. Birçok kitapta bölüm yazarlığı yaptı. En son Kitabevi Yayınları’ndan Mimarlar ve Apartmanları: Ankara’da Konut/Barınma Kültüründen Örnekler adıyla bir kitap yayınladı.

2012-2014 yılları arasında TMMOB İçmimarlar Odası’nın merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve bu süreçte kurumun yayın faaliyetlerini yürüttü; İçmimar dergisinin 23-35. sayılarını çıkarttı; Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya ve Türkiye’de İçmimarlık ve İçmimarlar adlı derleme-kitaplarının editörlüğünü yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara’da Sivil Mimari Bellek Projesi’nde araştırmacı olarak görev yaptı. 2014 yılında Ece Akay Şumnu ve Duygu Yarımbaş’la beraber yürüttüğü “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklendi. 2015 yılında Ankara Araştırmaları Bursunu kazandı. Devam etmekte olan Ankara’da İz Bırakan Mimarlar adlı projenin yürütücülerindendir. Türkiye’de modern iç mekanı araştırma, belgeleme ve koruma amacıyla kurulan DOCOMOMO Türkiye iç mekan komitesinin kurucu üyelerinden biridir.

Halen Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık ve Felsefe, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, çevirileri, katalog metinleri, iç mimarlık uygulamaları, sergi ve video-performansları var.