[Sempozyum]: Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Beykoz Üniversitesi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal bir çevrimiçi sempozyum düzenliyor. Hem katılımcıların hem de dinleyicilerin ücretsiz yer alabileceği sempozyumda “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ana temaları altında toplam 29 konu ele alınacak.


Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri
Tarih: 10-11 Nisan 2021
Mecra: Çevrimiçi, Zoom
Katılım: Ücretsiz, Herkese Açık


Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmayı ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmayı amaçlayan sempozyum, kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamaya katkı sağlayarak Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platformu yaratmayı hedefliyor.

http://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/
Görsel: kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr

Sempozyumda 29 konu işlenecek:

Sempozyum “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde, 29 konu başlığı altında gerçekleştirilecek. “Genel Arşivcilik” teması altında, modern arşivcilik yöntemlerinden sinema ve film alanındaki kayıp arşivlere, arşiv hikâyelerinden özel arşivlerde arama kılavuzuna kadar birçok konu ele alınacak. “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” teması altında ise kadın merkezli arşivcilik ile ilgili birçok konu işlenecek. Kadınların aile arşivlerindeki yerinden arşivcilikte cinsiyetçi dil konusuna,  arşivciliğin feminist eleştirisinden Osmanlı devlet arşivlerinde kadınlar ve toplumsal cinsiyet konusuna kadar birçok başlık altında kadının arşivlere yansıması ele alınacak.

“Genel Arşivcilik” temalı sempozyum konuları:

 1. Modern Arşivcilik Yöntemleri
 2. Özel Arşivler
 3. İktidar Alanı Olarak Arşivler, Karşı Arşivler ve Tarafsızlık İlkesi
 4. Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri
 5. Arşivlerde Sağlama Çalışmaları
 6. Sözlü Tarih Arşivleri
 7. Görsel Arşivler
 8. Aktivizm ve Arşivler
 9. Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri
 10. Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler
 11. Arşivci ve Bağışçı İlişkisi
 12. Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf
 13. Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler
 14. Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı
 15. Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Süreçleri

“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” temalı sempozyum konuları

 1. Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik
 2. Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm
 3. Kadın Arşivleri ve Aktivizm
 4. Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler
 5. Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri
 6. Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar
 7. Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” Kullanımı
 8. Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik
 9. Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış
 10. “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya
 11. Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri
 12. Arşivciliğin Feminist Eleştirisi
 13. Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet
 14. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri
 15. Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması

 

http://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/
Görsel: kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr

Sempozyuma ücretsiz katılım mümkün:

14-15 Kasım 2020’de düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 2021’e ertelenen sempozyuma, bildiri özetleri ile katılan her araştırmacı 20’şer dakikalık Türkçe birer sunum yapacak. 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sempozyumda toplamda 66 bildiri sunulacak. Sempozyum bildiri kitabında yayınlanmak üzere seçilen bütün bildirilerin başına ise İngilizce özetleri eklenecek. Sempozyuma katılım herkese açık ve ücretsizken, dinleyiciler de katılım formlarını doldurduktan sonra ücretsiz olarak katılabilecekler.

Sempozyum kapsamında gerçekleşecek sunumların detaylarına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sempozyuma 10-11 Nisan, Cumartesi ve Pazar günlerinde aşağıda giriş bilgileri verilen Zoom toplantısına giriş yaparak katılabilirsiniz.

Zoom Toplantı Adresi: https://zoom.us/j/94892476981
Zoom Toplantı Numarası: 948 9247 6981

Sempozyum hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.