SMD’lerden İzmir Depremi Konusunda ORTAK Bildiri!

Türk Serbest Mimarlar Derneği, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ve İzmir Serbest Mimarlar Derneği, “İzmir Depremi Kader Değil, Çözüm İçin Başlangıç Olsun” başlıklı ortak bildiriyi yayınladı:

“Türkiye maalesef son olarak İzmir depremiyle tekrar derinden sarsılmıştır. Yıllardır devam eden depremler, deprem sonrası yıkımlar, can kayıpları büyük acılara ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.

Depremin neden olduğu zararların kader olmadığını hepimiz bilmekteyiz.

Hiçbir şehrimizde, insanlarımızın hayatlarına, sağlığına mal olmayacak şekilde, gelişmiş ülkelerde meydana gelen örneklerinde olduğu gibi maddi, manevi kayıplar ve acılar yaşanmadan atlatılsın istiyoruz.

İzmir depremi şehirlerin ve yapıların tasarım ve imalat sürecinde gerekli planlama, denetim ve önlemlerin hassasiyetle alınmasının mevcut yapılaşma koşullarının ve yapı stoğunun çok ciddi ve en hızlı biçimde sağlıklı hale getirilme zorunluluğunun önemini acı bir şekilde bir kez daha hatırlatmıştır. Yapıların doğal afetler esnasında ve sonrasında kullanıcılarının yaşamına zarar vermeyecek şekilde sağlıklı, uzun ömürlü üretilebilmesi adına teknik yeterlilik sahibi kişi veya firmalar tarafından ciddi ölçüde denetlenerek gerçekleştirilmesinin gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Türk mimar, şehir plancısı ve mühendisleri bu süreçleri yönetecek teknik bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu bilgi ve tecrübeye kamu ve tüm toplum kesimlerinin de güvenerek, destek olarak yapı edinim süreçleri yeniden tanımlanmalı, etiğin rekabetçi piyasa koşullarına yenik düşmesinin önüne geçilecek adımlar atılmalıdır.

Türk Serbest Mimarlar Derneği, İstanbul SMD, İzmir SMD, bu konuda kamu ve sivil bütün kesimlerle işbirliğine hazırdır.

Son İzmir depremi hepimizin yüreğini yakmıştır, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara sabırlar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”