[Sergi]: “Karanlıktan Başla Görmeye”

Bilsart, 3 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında Larissa Araz’ın “Karanlıktan Başla Görmeye” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.


LARİSSA ARAZ- KARANLIKTAN BAŞLA GÖRMEYE
Tarih: 03-16 Kasım, 2020

Sunum Performans: Larissa Araz
Tarih: 03 Kasım 2020


Karanlıktan Başla Görmeye, Kıbrıs’ta 1974’te savaş sırasında öldürülmüş Ahmet Cemal’in karnından çıkan bir incir ağacının hikâyesinden yola çıkıyor. Limasol’a yakın, incir ağacının yetişmesine elverişli olmayan bir bölgede ancak denizden ulaşılan bir mağarada bulunan incir ağacı konumu itibarı ile araştırılır ve sonunda üç Kıbrıslı Türk’ün kayıp cesetlerine ulaşılmasını sağlayacak bir araştırmaya evrilir. Ahmet Cemal’in öldürülmeden önceki son yemeği olan incir dinamitle patlatılan mağaranın tepesindeki bir delikten aldığı güneş ışığıyla büyür ve bir ağaca dönüşür. Hem bir savaş arşivi hem de mezarlık görevini gören Ahmet Cemal’in karnından büyüyen incir ağacı, toprak ve kimlik ilişkisini bulanıklaştırır.

Bu ağacı bulmak için Kıbrıs’a seyahat eden sanatçı, hikâyeye kendi yolculuk deneyimini de katarak ışık, mağara ve gölge mitleri aracılığıyla bakıyor. Yerleştirmede topraktan bir sunağın üstüne düşen ışık günahı ve insan bedeninin toprakla olan ilişkisini incelerken, incir ağacının bulunduğu mağaranın tabut boyutlarındaki fotoğrafları tarih yazımının ölümle olan ilişkisine odaklanıyor. Mekânın zeminine sirayet eden kayıp incir ağacının gölgesi ise bilinçaltımız için geçmiş ve gelecek ile bir yüzleşme alanı açıyor. Böylece, savaşı ve savaş sonrasında varolan zihinsel ve fiziksel yıkım hakkında düşündürtüyor.

Taraflarca kabul edilmeyen sınırların, hâlâ kayıp olan cenazelerin ve sahiplenilemeyen toprakların ışığında kimliklerin geçirdiği dönüşümlerin okumasını yapan Araz, siyasal imgelemde varlıklar kadar yoklukların da siyasi manasını konumlandırmaya çalışıyor.

SAHA Studio programı kapsamında SAHA’nın desteği ile üretilmiştir.


LARİSSA ARAZ:
Larissa Araz (İstanbul, 1990), New York Üniversitesi Medya, İletişim ve Kültür Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde tamamladı. Toplumsal hafızaya dahil edilen veya edilmeyen tarih, kimlik, anı veya aidiyete dair konuları kişisel bir yaklaşımla inceleyen Araz; yazı, video, ses gibi farklı mecralarda eser üretmekle beraber pratiğinin odağında fotoğraf olan bir sanatçı. Son olarak 2020-2021 yılında Arter Araştırma Programı’na dahil olan Araz, Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli sanatçı programlarında ve grup sergilerinde yer aldı. Araz, Saha Studio sürecinde ürettiği işi Karanlıktan Başla Görmeye ile eşzamanlı olarak Bilsart’ın komşu sanat kurumlarından Öktem Aykut Galeri’de, Kelimeler Dilin Ucuna Varamadığında isimli sergisini sunuyor. Araz aynı zamanda Poşe sanatçı İnisyatifinin yürütücülüğünü yapıyor.

“Unerlöst”, Corpus G Gallery, İstanbul, (2018), “Survival Kit”, Cultural Transit Foundation, Yekaterinburg, Russia (2017) and Space Debris, Istanbul (2017); “30 under 30 Women Photographers”, Popping Club, Roma, Italy (2017); Printed, Mixer Gallery, İstanbul (2017); “Young, Fresh, Different 7”, Gallery Zilberman, İstanbul (2016); “We are not dead yet!”, Mamut Art, Küçük Çiftlik Park, Istanbul (2016); “Second Eye Women Photographers from Turkey”, Sismanoglou Megaro, Istanbul (2013).

BİLSART:
Bilsar, video sanatının sergilenmesi için bir alan sağlamak amacıyla merkez binasının bir bölümünü kâr amacı gütmeyen, video sanatına odaklanan bir sanat mekânına dönüştürdü. 2018 yılından bu yana Bilsart, hem genç hem de deneyimli sanatçıların çağdaş video sanatı üretimlerini her 15 günde bir değişen bir programla sunmaktadır. Bu program, her sergide tek bir iş gösterme ilkesine dayanmaktadır. Bilsart’ın bu alana odaklanan bir kitaplığı da bulunmaktadır.

Bilsart, bu dinamik sergi programı kapsamında koleksiyoner seçkilerini, küratöryel projeleri, sanat kuruluşları/galerileriyle birlikte düzenlenen sergileri ve diğer çağdaş sanat disiplinleriyle paralel gösterimleri ağırlamaktadır. İstanbul’un çağdaş sanat rotasında konumlanan Bilsart, her sergiyi sergi üzerine gerçekleştirilen sanatçı konuşması etkinliğiyle açmakta ve tüm sanat konuşmalarını Bilsart Youtube kanalında arşivlemektedir.

Detaylı bilgi için: www.bilsart.com