(İSTON) Hadımköy Fabrikası’na “Altın” Seviyesinde CSC SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Belgesi!

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından ülkemize tanıtılan Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin belgelendirmeleri devam ediyor. Konseyin Belgelendirme Kuruluşu olan KGS’nin yaptığı denetimler sonucunda İBB iştiraki İSTON’un Hadımköy Fabrikası, CSC belgesi almaya hak kazandı. “Altın” seviyesindeki bu belgeyi Avrupa Hazır Beton Birliği ve THBB Başkanı Yavuz Işık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na takdim etti.

Beton, dünyada kullanılan en yaygın yapı malzemesidir. Dolayısıyla betonun sürdürülebilir olması geleceğimiz için önemlidir. Beton ve çimento sektöründe faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, sorumlu kaynak kullanımı belgelendirme sisteminin geliştirilmesi için 2013 yılında bir araya geldi. Bunun sonucunda, 2016 yılında Beton Sürdürebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) kuruldu. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2017’de Konseyin üyesi ve “Bölgesel Sistem Operatörü” olmayı başardı. Beraberinde betonun kalite denetiminde en etkin kurum olan Kalite Güvence Sistemi (KGS) de “Belgelendirme Kuruluşu” olarak atandı.

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 32 yıldır uğraş veren THBB, “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sistemi”nce belgelendirmek üzere başvuran firmalara yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. ve Tic. AŞ, Hadımköy Fabrikası’nın CSC Belgelendirmesi için başvuruda bulundu. CSC’nin Belgelendirme Kuruluşu olan KGS tarafından yapılan denetimler sonucunda İSTON Hadımköy Fabrikası, “Altın” belge almaya hak kazandı.

Belgenin takdimi için 2 Haziran 2020 tarihinde İSTON’da bir tören düzenlendi. Bu belge Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay’a takdim edildi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bütün arkadaşlarımız çok titiz çalışmışlar, gerekeni yerine getirmişler. Sürdürülebilirlik kavramında “Altın” belgesini almanın ne kadar önemli olduğunu ERMCO ve THBB Başkanı Yavuz Işık dile getirdi. Bu uzun süreli bir çalışmanın ürünü. Yaklaşık 1 yıla yakındır arkadaşlarımızın bu süreyi çok iyi yönettiklerini görüyorum. Bu titizliğin ödülünü almaktan keyif duyuyoruz. İSTON’un sorumluluğunu bu belge büyütmüştür” dedi.

Deprem konusunda güvenilir yapıları elde etmek zorunda olunduğunu hatırlatan İmamoğlu, beton kalitesinin de deprem sorununun çözümünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

CSC Belgelendirme Sistemi ile üreticilerimizin sürdürülebilirlik konusunda göstermiş olduğu hassaslık ve çabaların; güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir belgelendirme süreci ile tüm dünyaya gösterilebilmesi sağlandı

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık

Törendeki konuşmasında sürdürülebilirlik belgelendirmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık, “Birçok sektörde olduğu gibi ‘sürdürülebilirlik’ konusuna büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilirliği, ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal bir denge içerisinde ele alınması ve bu süreçte doğal kaynakların etkin, sorumlu ve limitli kullanımının sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC), beton ve onun en önemli iki bileşeni olan çimento ve agrega malzemeleri için ‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirmesi’ sistemi sunmaktadır. Bu Belgelendirme Sistemi ile üreticilerimizin sürdürülebilirlik konusunda göstermiş olduğu hassaslık ve çabaların; güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir belgelendirme süreci ile tüm dünyaya gösterilebilmesi sağlandı. Bugüne kadar dünya genelinde üretim tesislerine 4 yılda toplam 587 lisans hakkı verilmiş ve 360 tesisin belgelendirmesi yapılmıştır. Türkiye’de ise 4 çimento fabrikası ve 5 beton tesisi, Kaynakların Sorumlu Kullanımı sistemine dâhil olarak bu değerli belgeyi alabilmiştir. Birliğimiz üyesi İSTON’un Hadımköy Tesisi de şu anda en üst belgelendirme seviyesi olan “Altın” seviyesinde “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi” almaya hak kazanarak bu başarı hikâyesinde yerini almıştır” dedi.

İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay,

Törende konuşan İSTON Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, kaynakların sorumlu kullanımı ile bahsedilen sürdürülebilirlik kavramının aslında ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları da kapsayan bütünsel bir yaklaşım olduğunu dile getirerek “Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm kaynakların verimli kullanımını hedefleyerek yönetimsel, çevresel, sosyal ve ekonomik iyileştirme vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu bağlamda müşteri, tedarikçi, taşeron, çalışan gibi bütün paydaşlarımızın sorumluluğunu üzerimizde hissederek operasyonel verimlilik başta olmak üzere tasarruf, tasarım, satın alma, satış kanalları, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal sorumluluk alanlarında birçok projeyi hayata geçirdik. Bu vizyonumuz ile yaptığımız çalışmalar neticesinde Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi’nde “Altın”  sertifikayı almaya hak kazandık” dedi.

CSC, beton sektörü, çimento ve agrega gibi beton bileşenleri için bütün dünyada kabul gören bir ürün “Belgelendirme Sistemi” getirmektedir. Konsey; beton, agrega ve çimento üreticilerinin sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının, güvenilir, bağımsız, verilere dayanan bir belgelendirme sistemi ile ödüllendirilmesi imkânı sunmaktadır. CSC Belgelendirme Sistemi, üreticileri Yönetim, Çevre, Ekonomi, Sosyal ana başlıkları altında sürdürülebilirlik yönünden incelemektedir. Böylece üreticilerin sürdürülebilirlik açısından yüksek standartlara ulaşması sağlanmaktadır. Bu belgeyi almaya hak kazanan üreticiler, özellikle son yıllarda sürekli artarak önem kazanan Yeşil Bina Derecelendirme sistemlerinde de büyük avantaj sağlamaktadır.


Türkiye Hazır Beton Birliği:
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için, standartlara uygun beton üretilmesi, standartlara uygun beton uygulamaları için, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yüksek dayanım sınıflarında ve dayanıklı beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) de tam üyesi olan THBB’ye üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapılması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alınması, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.