Cumartesi (Aura)sı: “Soğuk Savaş Sonrası Mekan Politikaları”

Mimarlık ve şehircilik alanında disiplinler arası araştırmaların yapıldığı tartışma ve eğitim platformu İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul, dördüncü dijital konferansını kent araştırmacısı, yazar ve rehber Orhan Esen’in katılımıyla 23 Mayıs’ta gerçekleştiriyor.


“Soğuk Savaş Sonrası Mekan Politikaları” – Orhan Esen
Tarih: 23 Mayıs 2020
Yer: Zoom, AURA İstanbul Youtube Kanalı


Mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunan İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul’un sertifika programı dahilinde mimarlık, şehircilik, sanat, teknoloji, felsefe dallarında düzenlediği disiplinler arası konferans dizisi Cumartesi Aurası 23 Mayıs’ta gerçekleşiyor.

Cumartesi Aurası konferansında, kent araştırmacısı, yazar ve rehber Orhan Esen’i ağırlanıyor. Orhan Esen, ilk bölümü “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Mekansal Stratejiler: Mekankırım ve Süreklilik” başlıklı konferansıyla başlayan serinin ikinci bölümünde “Soğuk Savaş Sonrası Mekan Politikaları”nı Berlin Humboldt Forum, Üsküp 2014 ve İstanbul Yeni Taksim üzerinden ele alacak.

Serinin birinci bölümünü izlemek için tıklayınız.

Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe kayıt için tıklayınız.

Etkinlik için kayıt olan katılımcılara Zoom oturum linki, e-posta yoluyla iletilecektir. Etkinlik AURA İstanbul YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanacak.


Orhan Esen:
Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyal ve ekonomik tarih, Viyana Üniversitesi’nde mimarlık ve sanat tarihi formasyonu edindi. İstanbul ve Berlin’de bağımsız araştırmacı/yazar olarak çalışıyor. İlgi alanı İstanbul’un tarihsel ve güncel mekanpolitiği. Yapılı çevreyi biçimlendiren aktörleri anlamanın en iyi yolunun sahada peşlerine düşmek, izlerini sürmek olduğunu düşünüyor, kentsel süreçlere aktif katılımı önemsiyor. Arkistan ve Urbanitiez markaları altında mimari ve şehircilik odaklı turlar düzenliyor. Dergi ve kitap projelerine katkının yanı sıra, İstanbul’un 1945 sonrası informel üretim pratiğine odaklanan “Self Servis City: İstanbul” adlı derlemeyi yayınladı. Hali hazırda Almanya’da kentsel dönüşümün sürdürülebilirliğini şehir sakinleri açısından değerlendiren bir araştırma projesi yürütüyor.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul:
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekan üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.