I ME CE: (Hub Istanbul)’da FARKLI Bir Sanat Deneyi…

Sanatçılar ve sanatseverlere İstanbul’da alternatif bir etkileşim alanı tanıma fikriyle Efe Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen I ME CE projesi, sanatsal üretim sürecindeki tüm aşamaları deneyimleme fırsatı sunuyor. Ortak amaca hizmet etme usulü “imece”nin sanat alanında nasıl deneyimleneceğini sorgulayan proje, mekan sorunsalına karşı İstanbul’un her köşesinde her an karşılaşabileceğimiz sanatsal alanlar yaratmayı amaçlıyor.

Sanatçının fikir sürecinden, eserinin son formuna kadar olan tüm süreçleri paylaştığı deneysel platformda; farklı disiplinlerdeki 40 sanatçı, 15 gönüllü, 46 gün boyunca Hub Istanbul’daki 3.883 metrekare alanda üretimlerini gerçekleştirdi. Sanatçıların mekanı açık atölye olarak kullandıkları bir buçuk aylık sürecin sonunda ortaya çıkan eserler, 20 Aralık akşamı özel gösterimle kapılarını açtı.

21-29 Aralık tarihlerinde Hub İstanbul’da ziyaret edilebilecek sergi, ayrıca performanslar, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Sonuç değil süreç odaklı olmak

“Arkadaşlık ilişkilerimiz yanı sıra üretim anlayışımızın hemfikirliği bizi bir araya getirdi. Bu proje de Cihangir’de içeriden altı saat çıkmadan konuşup tartıştığımız bir ofiste ortaya çıktı. Gezdiğimiz sergilerde bir sanat eserinin yalnızca bir fikirken, son formlarına nasıl ulaştıklarına tanık olamadığımızı fark ettik. İzleyicinin ya da bir başka sanatçının bu sürece dahil olma ihtimali merakımızı körükledi. Bu etkileşimin gerçekleşmesi için aracı olmak istedik. Farklı alanlarda üreten sanatçıların yaratıcı süreçlerinin kesişmesiyle doğal gelişen bir kritik ortamı oluşturmayı amaçladık. Bu proje, bize göre ne bir sergi ne de etkinlik. I ME CE bir deney. Bu ‘deney’, etkileşime geçtiğimiz sanatçılar veya hedef kitlemiz kadar, bizim için de bir öğrenme, sorgulama ve deneme süreci. Proje, Hub Istanbul’da belki bu süreçle farklı bir işlev kazanacak ya da tamamen yeni bir kimliğe kavuşacak.” 

İnsan-Mekân, İnsan-İnsan İlişkisi

“Hub Istanbul binasında sanatçılara kendi inisiyatiflerine göre metrekaresine, düzenlenmesine ve kullanımına karar verecekleri bir alan sağlıyoruz. Hep beraber ‘Süreci gözlemlenebilir’ bu projemizi ilk günden itibaren arşivliyor, belgeselleştirmek ve kaydetmek adına adımlar atıyoruz. Henüz ‘deney’ niteliğinde gerçekleşen I ME CE, ancak geriye dönük incelemelerimiz sonunda tanımlanabilir. ”

I ME CE bünyesindeki sanatçılar

Akın Güreş, Ayşen Urfalıoğlu, Azadeh Ramezani Tabrizi, Başak Cankeş, Batuhan Oğuz, Begüm Aydınoğlu, Bertan Ekici, Cansu Naz, David Doğan Levi, Deniz Çobankent, Ecem Dilan Köse, Eda Şarman, Emrecan Ağtaş, Filtre Platform (Tolgay Keskin, Nursel Akhan, Mine Pakel, Ezgi Memiş, Altuğ Tekin, B. Can Özdemir, Yasin Yüksel, Burak Şahin, Alp Çağrı Bilici), Gamze Öztürk, Hasan Akdaş, Kaan Ünver, Kadir Kayserilioğlu, Karakter Müzik, Lütfullah Genç, Neriman, Ömür Tokgöz, Özge Ünal, Seda Elhan, SUPER NORMAL, Tan Taş, Ufuk Yılmaz, Umut Erbaş, Volkan Parlak, win.ju, Zeynep Tümertekin’in yer aldığı ve Dündar Hızal’ın danışmanlığında gerçekleşecek proje, 29 Aralık’a kadar ziyaret edebilecek. Ayrıca proje, bir hafta boyunca atölyeler, söyleşiler, performanslar ve gün boyunca devam edecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. I ME CE, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla, sanatseverleriyle ve kendini bu deneyimle ilişkilendirebilecek herkesin yolunu kesiştirecek.

Soldan Sağa: Efe Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu

I ME CE Nedir?

Efe Göle, Esra Önel ve Mina Gürsel Tabanlıoğlu’nun bir araya gelerek imece anlayışını sanatsal bağlamda nasıl işleyeceğini araştıran, sorgulayan ve bu doğrultuda projeler yürüten bir oluşumdur.

I ME CE Nasıl İşler?

Imece’de iş, inisiyatife dayalıdır. Sonuca değil; sürece odaklıdır. Amaç bir etkileşim ortamı yaratmaktır. I ME CE Anadolu’da yüzyıllardır ortak amaca hizmet etme anlayışı olan imeceyi usül olarak benimser.

I ME CE 1.0

I ME CE’nin ilk sorusu: Şehrin her köşesinde her an karşılaşabileceğimiz endüstriyel alanlardan kamusal alanlara işlev kazanmayı bekleyen yapılar sanatsal üretimle nasıl dönüşür?

I ME CE, Hub Istanbul binasında gerçekleştireceği ilk projesinde sanatsal tanışmaların ve buluşmaların gerçekleşeceği 2 ay sürecek deneyimsel bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

Her yaştan sanatçıyı, farklı inisiyatifleri bir araya getirmek, bu sanatçıların tüm malzeme ihtiyaçlarını tedarik etmek, üretim aşamaları esas alarak sonuç değil süreç odaklı olmak bu etkinliğin temel amaçlarından.

Yöntem

Farklı disiplinlerde çalışan 40 sanatçı çalışma sahalarını bu alana taşıdı. Hub Istanbul bir nevi açık ve işbirlikçi bir atölye haline geldi. Bir buçuk ay boyunca burada zaman geçirip üretmekte olan sanatçılar, çalışacakları alanları kendileri seçti.

Ortak kullanılan bu alan birçok karşılaşmaya, tanışmaya ve etkileşime olanak sağlıyor. Sanatçılar, mekânın mimarisinden, bağlamından ve hikayesinden esinlenerek “süreci gözlemlenebilir” eserler ortaya çıkarıyor.

İlk günden itibaren kayıt altına aldığımız bu yaratıcı süreç, geriye dönük bir analiz ve incelemeyle yazıya dökülecek ve I ME CE 1.0 adıyla kitaplaşacak.