SİNEFİLOZOFİ-Sinema ve Felsefe Sempozyumu” 22-24 Kasım’da (Akbank Sanat)’ta…

Bu yıl ilki düzenlenen ve sinema uygulayıcıları ile akademik çevre ve tüm sinemaseverleri bir araya getirmeyi hedefleyen “SineFilozofi – Sinema ve Felsefe Sempozyumu”, 22-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Akbank Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Film üretim tarihi kadar eskiye dayandığı kabul gören felsefe ve sinema ilişkisine odaklanan SineFilozofi – Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nda akademik alanda çalışma yürütenlerin ve sinema-felsefe üzerine düşünenlerin bildiri sunumları ile sinemamızda ürün veren başarılı yönetmenlerin atölye çalışmaları ve söyleşileri yer alacak.

Uluslararası, hakemli, akademik, alan indeksi ve diğer indekslerde taranan ve online yayınlanan bir dergi olan SineFilozofi’nin iki disiplin üzerine düşünen, yaratan, üreten bireyleri bir araya getirerek, üretim ve eleştiri üzerine düşünce geliştirme ve bunları paylaşma olanağı oluşturmak amacıyla düzenlediği Sempozyum’da sunulan bildiriler, aynı zamanda, SineFilozofi’nin özel sayısında yayınlanarak daha geniş kitlelere de ulaştırılacak.

Sinemanın Ontolojisi, Sinema ve Diğer Sanatlar Arasındaki İlişki, Sözlü Felsefe-Yazılı Felsefe-Sinematik Felsefe, Sinema Filmlerinin Ürettiği Felsefe, Felsefi Filmler, Filozofların Sinemaya Bakışı, Popüler Filmlerde Felsefe, Filozof Yönetmenler, Kadın Yönetmenler ve Felsefe, Sinema, Gerçek, Hakikat İlişkisi, Sinema ve Siyaset Felsefesi, Sinema ve Kadın, Sinemada Yeni İmajlar, Sinemanın Geleceği gibi konularda bildirilerin yer alacağı sempozyumda Sinema ve Mekan Felsefesi başlıklı bir oturum da gerçekleştirilecek.

24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek “Sinema ve Mekan Felsefesi” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Işıl Baysan Serim üstlenecek. Oturumda Işıl Baysan Serim “Pelin Esmer Sinemasında Varlığın Topografyası Olarak Ev İmgesi”, Havva Alkan Bala “‘Boş Ev’de ‘Non-Lieu'”, Hülya Akan Çelik “Wong Kar-Wai Sinemasında Yok Yerler: Chunking Express”, Bilal Makkieh ve Asu Beşgen “İnsan Mekan Temsilleri: David Fincher Örneği”, Olgu Yiğit “Film Kartografisi: Sinemasal mekana Dair felsefi Önermeler” başlıklı sunumları ile yer alacak.

Üç gün boyunca sinema ve felsefe üzerine konuşulup fikirlerin paylaşılacağı sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsiz. Sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyenlerin bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sinefilozofievents.org/