(TÇMB), 10. TÜRKTAY Atık Paneli’nde…

16-17 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 10. TÜRKTAY Paneli’nin platin sponsoru TÇMB CEO’su İsmail Bulut, Türk Çimento Sektörü olarak yılda 1 buçuk milyon ton sanayi tesisi atığını alternatif hammadde yerine kullanarak döngüsel ekonomi modeline katkı sunduklarını ve yılda 1 milyon ton geri dönüşümü mümkün olmayan atığı enerjiye çevirerek ülkemizin atık yönetimine çok önemli düzeyde katkıda bulunduklarını belirtti.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümün tüm yönleriyle ele alınarak, ilgili çalışmalara rehberlik edilmesi ve Türkiye’nin sanayileşme temelli etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunulması amacıyla düzenlenen 10. TÜRKTAY Paneli 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Milli savunmadan sanayiye, ekonomiden eğitime atık yönetiminin tüm boyutlarıyla ele alındığı panelde Türkiye’de atık ekonomisi ve atık yönetimi, elektronik atıklar, endüstriyel atıkların yönetimi, ambalaj atıkları toplama sistemleri, atık yönetiminde kullanılan teknolojik sistemler gibi konular tartışılarak uzman kişiler tarafından bu konu başlıklarına yönelik sunumlar yapıldı.

TÇMB’nin CEO’su İsmail Bulut

Platin sponsor TÇMB’nin CEO’su İsmail Bulut, Türk çimento sektörü olarak Sıfır Atık Projesinin en büyük destekçilerinden biri olduğuna değindi. Bulut, konuşmasında hem kamu hem de sektör olarak daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Bu noktada kamunun gerekli düzenlemeleri yapması halinde tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, geri dönüşümü mümkün olmayan daha fazla atığı- özellikle belediye çöpünü- fabrikalarda değerlendirme potansiyelinin mümkün söyledi ve bunun için olması gereken iş modelini de özetledi.

32 milyon ton çöpten 7 milyon ton yakıt elde etmek mümkün

Bulut, “Bu modelin ülkemizde uygulanması halinde, yılda üretilen 32 milyon çöpten 7 milyon ton yakıt elde etmenin mümkündür. Çimento fabrikalarının bu yakıtı kullanması durumunda, yılda 3 milyon ton daha az fosil yakıt ithal edileceğini ve böylece sera gazı emisyonları azaltımına katkı sağlanacak, düzenli depolama sahalarına duyulan ihtiyaç azalacak” dedi.


TÇMB:
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB),1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 49’u entegre, 17’si öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 kuruluşu temsil etmektedir. TÇMB, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş tek temsilcisidir. Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan TÇMB aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası işbirliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir.

Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÇMB, Türk çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir.