İÇ MİMARLIK Lisansüstü Çalışmalar SEMPOZYUMU-III (Yaşar Üniversitesi)’nde….

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek olan İÇLİS-III – İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-III, 20-21 Şubat 2020 tarihleri arasında, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleşecektir.

İç Mimarlık ile ilgili konularda üretilen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmayı amaçlayan sempozyuma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İç Mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış (2018-19 Akademik Yılı içinde) ya da tamamlamak üzere olan (En geç 2019-20 Akademik Yılı sonunda tamamlanması öngörülen) genç araştırmacılar ve danışmanları davetlidir. Sunum, özet ve tam metin bildiri dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz: