(AURA İstanbul)’un İLK Kitabı Yayınlandı!

2017 yılında kar amacı gütmeyen yapısı ile deneyimli mimarlar ve tasarımcılar tarafından kurulan AURA İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, “AURA İstanbul Review Vol.1/2” isimli ilk kitabını VitrA desteği ile yayınladı.

AURA İstanbul, farklı uzmanlık alanlarından seçilmiş, yeni mezun genç meslek profesyonelleri için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Akademi, bu doğrultuda uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere yapılanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Akademi’nin amacı, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekan üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir. İkinci bir hedefi de sertifika programı aracılığıyla ilgili alanların mezunlarını akademik ve profesyonel hayata hazırlayacak araştırma ve eğitim ortamını sağlamak. Nihai olarak bir İstanbul kent veritabanı oluşturmak.

Akademi’de her dönem katılımcılar bireysel ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri proje temalarını, yürütücülerinin mentörlüğünde gerçekleştiriyor. 2017 Bahar Dönemi’nde Cem Sorguç, Kurtul Erkmen ve Yılmaz Değer; 2017 Güz Dönemi’nde Özgür Bingöl ve Sinan İzgi; 2018 Bahar Dönemi’nde Emre Altürk; 2018 Güz Dönemi’nde ise Sinan Logie ve Hande Tombaz stüdyo yürütücülüğünü üstlendi.

AURA İstanbul’un, “AURA İstanbul Review Vol.1/2” isimli ilk kitabı VitrA desteği ile yayınlandı. Kitap 3 Ekim tarihinde AURA İstanbul’da düzenlenen lansman ile tanıtıldı. Son 2 yıl, 4 yarıyıl süresince, 8 akademisyen/profesyonelin danışmanlığında üretilen 39 proje arasından seçilen 25 proje kitapta yer alıyor. AURA İstanbul’un eğitim danışmanı Doç. Dr. Özgür Bingöl’ün “Ne O Ne Bu, Hem O Hem Bu: Arada Olma Hali Üzerine…” başlıklı sunuş metni ve  Prof. Dr. İhsan Bilgin’in “Mimarlık Nerede Öğrenilir?” makalesi ile başlayan kitapta, 2 yıl boyunca üretilen projeler kronolojik bir sıra ile sunuluyor.

Çalışma sürecinde farklı kavram ve temaların ele alındığı dönemler boyunca, İstanbul’un daha iyi yorumlanmasına katkıda bulunan projeler üretiliyor. Serifika programında yürütülen çalışmalardan bazı başlıklar: Gizem Öztürk – İstanbul’da Bir Fikir Projesi: Evsizler için Konut/ Bora Can Aksoy – Yapı Stoğu Yenilenmesi Sürecinin Konut Birimi Planlaması Açısından İncelenmesi: Bağdat Caddesi Örneği / Aygül Çınar – İstanbul’a Bir Nefes: Çinçindere Eko-Koridoru  / İkbal Sezen Polat – İstanbul’da Artan Kentsel Yoğunluğa Bağlı Olarak Mezarlıkların Durumu /  Feyza Sayman – ‘Hatıradan İbaret Kalan Kent’ İstanbul’un Hafıza Haritası / Gülsen Şenol – Kentsel Bir Eşik Olarak; Kadıköy Pasajları

AURA İstanbul, sertifika programı kapsamında, dünya şehirleri ve özellikle de İstanbul üzerinde stres yaratan karmaşık küresel sorunları anlamak için farklı disiplinlerden beslenen seminerler, konferanslar ve atölyeler düzenledi.

Akademi, ürettiği projeler ile kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkilerinin göz önünde bulundurulduğu, yenilikçi çözümler üretmeye teşvik ediyor.


Künye:

AURA İstanbul Review Vol.1/2
Boyut: 29,7×21 cm
Sayfa Sayısı: 336
Kapak: Karton
Editör: İpek İlter
Kitap Tasarımı: Cem Günübek
Sponsor: VitrA

Sınırlı sayıda basılan kitap satışa sunulmuyor. Kitap, ilgili üniversite ve kurumların kütüphanelerine bağışlanacak. İlgilenenler, kütüphanelere başvurabilir veya AURA İstanbul ile iletişime geçebilir.


2017 Bahar Dönemi Katılımcıları ve Projeler:

Gizem Öztürk – İstanbul’da Bir Fikir Projesi: Evsizler için Konut
Pınar Kılıç – Mimar[lık] Nerede Durur?
Seda Aydın – Sanal Mekan-Hibrid Pavilyon
Sıla Kanyar – İz: Bir Kenti Keşfetmek, Keşfetmeye Teşvik Etmek

2017 Güz Dönemi Katılımcıları ve Projeler:

Aygül Çınar – İstanbul’a Bir Nefes: Çinçindere Eko-Koridoru
Bora Can Aksoy – Yapı Stoğu Yenilenmesi Sürecinin Konut Birimi Planlaması Açısından İncelenmesi: Bağdat Caddesi Örneği
Derya Çiftnamlı – Kent İçi İnşaat Faaliyetlerinin Sinematografik Yöntemle Eleştirisi “Kabataş – Karaköy Kıyı Şeridi”
Doğukan Erdoğan – Büyük Ölçekli Konut Çevrelerinin Yerleşme Formu Açısından İncelenmesi

2018 Bahar Dönemi Katılımcıları ve Projeler:

Esra Yavuz Öztürk – Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Birim Konutta Dolaşım: Mekanının Değişimi
Fatıma İkbal Sezen Polat – İstanbul’da Artan Kentsel Yoğunluğa Bağlı Olarak Mezarlıkların Durumu
Göksu Sarman – Ulaşım Altyapısı Etkisi ile Değişen Kentsel Mekânlar; Üsküdar
Melike Ekin Saraçgil – İstanbul’da 1990 Sonrası Dönemde Mimari Zarfın Tasarım Parametrelerinin Sorgulanması
Merve Özgür – İstanbul’da Farklı Kentsel Biçimler Üzerinden Kentsel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Onursal Engel – Spekülatif Mimarlık / Eleştirel Çizim: İstanbul’daki Sosyal Konut Üretimi Üzerine Bir İnceleme
Sevde Ertaş – Başak Mahallesi – Sosyal Etkileşim Alanları

2018 Güz Dönemi Katılımcıları ve Projeler:

Buket Turan – İstanbul Metrosunun Psikocoğrafi Bir Anlatısı: M2 Hattı
Feyza Sayman – ‘Hatıradan İbaret Kalan Kent’ İstanbul’un Hafıza Haritası
Gaye Karbeyaz
– Zaman Bağlamında Kent-Kıyı İlişkisi: İstanbul Boğazı
Gülsen Şenol – Kentsel Bir Eşik Olarak; Kadıköy Pasajları
Hatice Kübra Baştuğ – Yok Olmakta Olan Yeni-köy
Hilal Kaynar – İstanbul’da Müphem Alanların İzini Sürmek
Özlem Delikanlı – Bir Katılımcı Tasarım Oyunu: Müşterek İstanbul
Pelin Öztürk – İstanbul’u Anlamak? İstanbul’dan Öğrenmek
Şeyma Büyükkoçak – Beşiktaş’ta 12 Dakika: Kenti Yürüyerek Deneyimlemek
Tuğba Menşur – Evi Yitirmek: Metropol, Mesken, Beden


AURA İSTANBUL:
AURA – İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, 2017 yılında İstanbul merkezli deneyimli mimarlar, tasarımcılar ve meslek profesyonelleri tarafından kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kuruldu.

Akademinin ana odağı, Sertifika Programı ile mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Akademi, fark yaratabilecek genç tasarımcıları bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri bir stüdyo ortamında, akademik veya profesyonel kariyerlerine hazırlamak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir. En önemli iki hedefinden ilki, sertifika programı aracılığıyla ilgili alanların mezunlarını akademik ve profesyonel hayata hazırlayacak araştırma ve eğitim ortamını sağlamaktır. Diğer hedefi ise, burada üretilecek araştırma ve tasarım projeleri ile bir İstanbul veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Akademi, faaliyet alanında amaçlarını gerçekleştirmek üzere meslek profesyonellerinin ve sponsor firmaların desteği ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Destekçileri olan meslek profesyonelleri gönüllülük esasıyla çalışmalara katkı sunmaktadır. Program, uluslararası düzeyde etkileşimini her geçen gün artırmakta, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından uzmanları düzenlediği etkinliklerde ağırlamaktadır.

AURA-İstanbul, kar amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Düzenlenen sertifika programı, konferans ve seminerler ücretsizdir.