(DEGİAD) YAŞAYAN PAMUKKALE ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ Yarışmasına Başvurular Devam Ediyor…

Denizli Genç İş İnsanları Derneği, Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nin  düzenlediği Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi yarışmasına başvurular devam ediyor.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. Maddelerine  dayanılarak hazırlanmış  Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) tarafından düzenlenen serbest, ulusal, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoriden oluşan Pamukkale köyü özelinde mimari tasarım önerilerini konu alan ulusal mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın konusu ve Konunun Yerine İlişkin Notlar

Denizli Pamukkale Mahallesi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin mekânsal niteliğinin geliştirilmesine katkı sunacak yaratıcı mimari tasarım fikirleridir.

Yarışma konusunun yeri, UNESCO’nun hem kültürel, hem doğal miras listesinde yer alan Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanı yakın çevresi içindedir. Bu nedenle söz konusu alanın sahip olduğu özgün fiziksel kaynaklar ve peyzaj niteliği ile birlikte yerel ve uluslararası kültürel, mekânsal ilişkiler temelinde sunduğu imge değeri, yürüyüş, gezi, yüzme, balon ve paraşüt vb. etkinlikleri barındıran rekreatif ve performatif karakteri yarışma konusuna getirilecek tasarım yaklaşımlarında dikkate alınmalıdır. 

Pamukkale Mahallesi’nin önemli erişim güzergâhları olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Turgut Özal Caddesi’ni birleştiren Atatürk Caddesi yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve genel olarak kat yüksekliği B+2 biçimindeki yapı yükseklikleri ile şekillenmiştir. Söz konusu aks boyunca turizme yönelik otel, kafe, restoran, hediyelik eşya mağazaları, turizm acentaları gibi ticari mekânlar yer almaktadır.

Yarışmanın Amacı

Denizli Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi’ne cephe oluşturan yapı ve boşlukların tanımladığı mekânsal niteliğin geliştirilmesine katkı sunacak yaratıcı mimari tasarım fikirlerini aktarmak için yapılan uluslararası yarışmadır.

UNESCO’nun hem kültürel, hem doğal miras listesinde yer alan Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanının hem ulusal hem uluslararası deneyimlere ev sahipliği yapacak düzeyde geliştirilmesi için mimari tasarım pratikleri aracılığıyla farkındalık yaratarak  alanın gelişmesini ve turizmin gelişmesini  sağlamaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, ulusal ölçekte olup mimar, ekip lideri mimar  ve mimarlık öğrencilerine  açıktır.
 • Profesyonel kategoriden katılacakların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması şartı aranmaktadır.
 • Mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesiyle belgelemeleri gerekmektedir. 
 • Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler eğitim gördükleri kurumdan, 2019 yılı içinde öğrenci olduklarına dair resmî belge almak zorundadır.
 • Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.
 • Öğrenci kategorisinde yarışacak, ekip içerisinde yer alan yarışmacıların mimarlık lisans öğrencisi olmaları ve öğrenim gördüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur.
 • Yarışma jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları, jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma şartnamesi “Kınıklı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli” www.degiad.org.tr veya www.pamukkalededonusum.com adresinden temin edilebilir.
 • Kayıt işlemleri https://www.pamukkalededonusum.com/kayit-formu linki üzerinden yapılabilir.
 • Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kayıt olup proje sunmuş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.
 • Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 15.03.2019
 • Soru Sorma İçin Son Gün: 30.03.2019 & 17.00
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 03.04.2019
 • Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 15.05.2019 17.00
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 24.05.2019

Yarışma sonuçlarının açıklanması, kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra www.degiad.org.tr ve www.pamukkalededonusum.com web sitelerinde ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Seçici Kurulu Danışman Üyeleri

 • Osman Zolan / Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Prof. Dr. Koray Özcan / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Hakan Urhan / DEGİAD Yön. Krl. Bşk. / İnşaat Mühendisi
 • Serdar Alayont / Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı
 • Server Munis / Şehir Plancısı / Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi

 Seçici Kurulu Asil Üyeleri

 • Doç. Dr. Ozan Önder Özener / İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (Jüri Başkanı)
 • Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böm Başkanı
 • Doç. Dr. Yenal Akgün / Konak Belediyesi / Yaşar Üniversitesi
 • Y. Mimar Alper Derinboğaz
 • Seval Gebeş / Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
 • Dr. Öğr. Ü. Görkem Gülhan / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı /  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Halit Coza / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü

 Seçici Kurulu Yedek Üyeleri

 • Mert Uslu / Mert Uslu Mimarlık
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özdemir / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kan Ülkü / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Dr. Ayşe Nur Şenel Fidangenç / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü

 Raportörler

 • Hüseyin Türkyılmaz / Mimar
 • Dilek Avsan / Y. Mimar / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör.

 Ödüller ve Ödeme Şekli

 Profesyonel Kategori 

1. Ödül : 10.000 TL
2. Ödül : 7.500 TL
3. Ödül : 5.000 TL
Mansiyon 1. Ödül : 1.500 TL
Mansiyon 2. Ödül : 1.500 TL
Mansiyon 3. Ödül : 1.500 TL

Öğrenci Kategorisi 

1. Ödül : 2.000 TL
2. Ödül : 1.000 TL
3. Ödül : 500 TL

“DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” kapsamında yukarıda belirtilen ödüller, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, net olarak ödenecektir.

Teslim Noktası

Proje ve ekleri en geç 15.05.2019 günü saat 17.00’ye kadar, adrese imza karşılığı elden teslim edilebileceği gibi; PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projeler için, posta makbuzunun “DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması” raportörünün 0 (258) 211 92 82 numaralı faksına gönderilmesi gerekmektedir. En geç 15.05.2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese ulaşmayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Proje ve ekleri raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir. Projelerin her paftasının, raporların, CD ve zarfların sağ üst köşesine beş rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Proje, rapor ve zarfların kıvrılmadan düz olarak teslimi tercih edilmektedir. Ambalajların üzerine ise, aynı rumuz kullanılarak “DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü Kınıklı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli” adresi yazılacaktır.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi, teknik şartnameyi ve proje teslim ederken kullanılması gereken ekleri buradan indirebilirsiniz.

DEGİAD Yarışma web sayfası için: https://www.pamukkalededonusum.com/anasayfa

YarışMO web sayfası için: https://yarismo.org/arsiv-detay.php?id=322&yarisma=DEGiAD-Yasayan-Pamukkale-Ulusal-Mimari-Fikir-Projesi-Yarismasi