(Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi)’nin Kasım Ayı Konuğu UĞUR TANYELİ’ydi…

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan “İstanbul Perspektifleri”  başlıklı söyleşi serisinin ikincisine mimar, mimarlık tarihçisi ve öğretim üyesi Uğur Tanyeli konuk oldu. Tanyeli, İstanbul’un mimarisinin son yıllarını değerlendirdi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi devam ediyor. Söyleşi serisinin ikincisi, “İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı” temasıyla mimar, mimarlık tarihçisi, öğretim üyesi Uğur Tanyeli’nin katılımıyla gerçekleşti.

2018-2019 döneminde her ay gerçekleşecek söyleşi serisinde, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmayı amaçlıyor. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor.

Asuman Suner’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Uğur Tanyeli, Beyoğlu ve Bağdat Caddesi örneklerinden başlayarak İstanbul’un değişim tarihinden bahsetti. Tanyeli, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgularken bugün dünyadaki metropollerin nüfus dinamiğine göre şekillenmesinin normal bir süreç olduğunu ifade ederek New York’ta çok bilinen Çin Mahallesi örneğini verdi.

Değişiklikleri kabul etmemiz gerek, aksi takdirde çaresizlik hissederiz

İstanbul şehrinin entelektüel kapasite, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması ve cezbedici mimarisiyle dünyadaki diğer bilindik metropollerden ayrıştığını ve Türkiye’ye bambaşka bir marka değeri kattığını vurgulayan Tanyeli,Eğer İstanbul olmasaydı Türkiye, dünyada dördüncü sınıf bir ülke olurdu. Hem iş hem kültürel anlamda Türkiye’nin standardını değiştirmiştir” dedi. Değişikliğin hayatın değişmez bir gerçeği olduğunu ifade eden Uğur Tanyeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’un çehresi tartışmasız değişmiştir. Ancak sürekli güncel olarak yaşadığımız her problemi geçmişin ne kadar güzel olduğu yanılsamasıyla cevaplamaya çalışırsak gerçeklik boyutundan uzaklaşırız. Geçmişte olan şeyler göreceli olarak bazı kişiler için çok güzel bazı kişiler için korkunç olabilir. Dolayısıyla görecelilik kavramından uzaklaşmadan geniş perspektifte bakmakta fayda vardır. Bu, toplumdaki uyum ve huzur için gereklidir.” 


Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli:
1952’de Ankara’da doğdu. 1976’da bugünkü adıyla, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olarak, aynı yılın sonunda adı geçen kurumda asistanlık görevine başladı. 1982-91 arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. 1990-91’de Michigan Üniversitesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1991-98 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görev yaptı. Haziran 1998’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne profesör olarak atandı. Ağustos 2011’de Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne transfer oldu ve Şubat 2015’e kadar aynı kurumun kurucu dekanlığını yürüttü. Sözkonusu tarihten bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çalışmakta ve aynı fakültenin dekan vekilliğini yürütmektedir. 1990’dan beri Arredamento Mimarlık dergisinin yayın koordinatörlüğünü yapmaktadır. Çalışmaları, Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. “İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak” (Akın Nalça, 2004), “Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar” (A. Yücel ile birlikte, Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi ve GG, 2007), “Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000” (GG, 2007), “Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri” (Boyut, 2011) ve “Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde”nin (Akın Nalça, 2015) de aralarında bulunduğu ondan fazla kitap yazmıştır.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi:
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur.