(AURA İstanbul)’dan Cumartesi Aurası: “Bazı Romanlar Estetik Dersi Verir”

Cumartesi Aurası Konferans Dizisi, 24 Kasım’da, “Bazı Romanlar Estetik Dersi Verir” başlıklı sunumu ile sanatçı, yazar ve akademisyen Emre Zeytinoğlu’nu ağırlıyor


Bazı Romanlar Estetik Dersi Verir
Tarih: 24 Kasım 2o18, 15:00- 18:00
Yer: AURA İstanbul


AURA-İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nin Sertifika Programı dahilinde, iki haftada bir, Cumartesi Aurası disiplinlerarası konferans dizisi düzenleniyor. Cumartesi Aurası, 24 Kasım’da, “Bazı Romanlar Estetik Dersi Verir” başlıklı konferansı ile Emre Zeytinoğlu’nu konuk ediyor.

Bu konuşmada, “estetik-özne-sanat” arasındaki ilişkileri açıkça ya da örtülü biçimde tanımlayan romanlardan söz edilecek ve buradan seçilen bölümler okunarak, felsefi ya da sanatsal metinlere yaptıkları göndermeler incelenecek.

Bununla birlikte o romanların, dönemin koşulları çerçevesinde ideolojik eğilimleri de göz önünde tutularak, estetiği, özneyi ve dolayısıyla sanatı nasıl tanımladıkları üzerine yorumlar yapılacak. Ayrıca, romanların yaklaşımları arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar da konu edilecek.

Konuşmada konu edilecek romanlardan bazı örnekler şunlardır:
Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
Cuma / ya da Pasifik Arafı (Michel Tournier)
Oblomov (İvan Gonçarov)
Hayvanlaşan İnsan (Emile Zola)
Eser (Emile Zola)
El Greco’ya Mektuplar (Nikos Kazancakis)
Genç Werther’in Acıları (Johann Wolfgang Von Goethe)
Kara Kitap (Orhan Pamuk)
Budala (Fyodor Dostoyevski)
Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet (Thomas de Quincey)

NOT: Zamanın izin verdiği ölçüde, başka edebi örnekler de ele alınacak (Jean Genet, Jean Paul Sartre, Gombrowicz, Necatigil, Tanpınar gibi) ve sözü edilen eserlerin uzantısındaki farklı kuramsal metinlere başvurulacak.

Katılımın ücretsiz olduğu konferansa kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Emre Zeytinoğlu:
Emre Zeytinoğlu, 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren sergi açıyor. 1988’den bu yana da farklı dergilerde ve çok yazarlı kitaplarda sanat konusunda makaleler yayımlıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanat, Kuram ve Eleştiri, Sanat ve Tasarım Kültürü ve İdeolojik Metinler ve Sanat; Marmara Üniversitesi’nde de Sanat Kuramları Üzerine adlı dersleri veriyor. Çeşitli televizyon kanalları için belgeseller yapıyor.

Kitaplarından bazıları şunlardır: “Sanat, Bazı Şeyler ve Eleştiri” (Corpus Yayınları, 2017), “İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat” (Ayrıntı Yay. 2014), “Bir Boşluğa İşaret Bırakmak / Mesafe ve Temas” (Baksı Vakfı Yay. 2013), “Sanat Üzerine Yersiz Yorumlar” (Bağlam Yay. 2008), “Uyku Tulumunda Spor” (Telos Yay. 2004), “Sanatın Suç Ortaklıkları” (Bağlam Yay. 2003), “Kavramın Sınırlarında” (Ali Akay ile. Bağlam Yay. 1998) ve “Pisuarın Bir Dekonstrüksiyonu” (Ali Akay ile. Bağlam Yay. 1994 / Minör Yay. 2013).