(SALT ANKARA) Kasım Ayı KONUŞMA ve GÖSTERİM Programı Açıklandı!

SALT’ın Ankara programları konuşma ve gösterimlerle devam ediyor.

SALT Ankara Konuşma Programı

Gülten Akın Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek programın dili Türkçe’dir.

Kemal Can
27 Ekim, 14.00
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Başkentin Kahvehaneleri

Ankara, İtfaiye Meydanı’nda bir kahvehane (tarihi bilinmiyor). SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi

Türkiye’de toplumsal kültür mekanları olarak kahvehaneler, köy ve kentlerde bir toplaşma yeri olarak benzerler kadar farklıların karşılaşmasını sağladı; kültürel, sınıfsal ve ekonomik ayrımların temas alanı oldu. Bu niteliklerinden hareketle Kemal Can, yıllarını geçirdiği Ankara’nın kahvehanelerinde ürettiği, yaşattığı, sürdürdüğü, tamamladığı sosyal ilişkilerden bahsedecek. Katılımcıların kendi gözlem, anı ve deneyimlerini paylaşabileceği program, Can’ın anlatılarını takiben bir kahvehane sohbeti şeklinde kurgulanacak.

Kemal Can Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu; kendini “Ankaracı” gazeteci olarak tanımlıyor. Yeni Gündem ve Nokta dergileri ile Sabah, Yeni Yüzyıl ve Milliyet gazetelerinde gazetecilik yaptı. Express ve Birikim’de yazıları yayımlandı. CNN Türk, NTV, İMC TV ve Cumhuriyet gibi yayın kuruluşlarında çalıştı. Bir süre televizyon ve sinema yapımcılığıyla uğraştı. Hâlen Gazete Duvar’da yazıyor.

Boran A. Mercan
3 Kasım Cumartesi, 14.00
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Suçun mekanı mekanın suçu mu? 

1540195615_3KASIM_BoranMercan
Boran A. Mercan’ın izniyle

Her şehirde suçla ilişkilendirilen, sosyo-ekonomik ve mekansal dönüşümlerin de etkisiyle suç kültürünün şekillenip kuşaktan kuşağa aktarıldığı bölgeler vardır. Boran A. Mercan, Ankara’da suç kültürünü incelediği doktora çalışmasından hareketle toplumsal ve tarihsel açılardan suç ve mekan ilişkisini tartışmaya açacak; yoğunluklu suç işlenen yerlerden şehrin geneline yayılan suç alt kültürüne geçişi değerlendirecek.

Boran A. Mercan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve aynı fakültede öğretim elemanı. Doktora eğitimini University of Kent’te tamamlayan Mercan’ın suç, sapma ve sosyal kontrol teorileri ile suç ve sosyal politika üzerine çalışmaları bulunuyor.

Engin Sarı
11 Kasım Pazar, 14.00
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Ankara’da bisikletli hayat mümkün mü? 

1540195617_11KASIM_EnginSar__
Engin Sarı’nın izniyle

Ankara’nın yoğun trafiği ve iki tekerlekli motorsuz ulaşım araçlarına uygun tasarlanmamış yolları, bisiklet topluluklarının yanı sıra her gün yoğun olarak bisiklet kullananlar için çeşitli zorluklar oluşturuyor. Peki, başkentte bisikletli hayatın mümkün olması için neler gerekiyor? Öteki Bisiklet grubundan Engin Sarı, şehir içi ulaşımda bisikletin önemi, birey ve çevreye katkıları üzerine konuşacak.

Engin Sarı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi. Kültürel çalışmalar, kültürlerarası iletişim, iletişim etnografisi, alternatif medya ve çokkültürlülük, kültürel kimlik ve medya, bilgi kuramı ve yöntembilim alanlarında çalışıyor. Bisiklet, hem profesyonel bir spor hem de bir ulaşım aracı olarak hayatında önemli bir yer teşkil ediyor.Gülten Akın Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak düzenlenecek programın dili Türkçe’dir.

Umut Şumnu
17 Kasım Cumartesi, 14.00
Çağdaş Sanatlar Merkezi
Yetinen özneden tüketen özneye 

1540195614_17KASIM_UmutSumnu
Fotoğraf: Önder Küçükerman Gima Resepsiyon, Ankara, 1966 Önder Küçükerman Arşivi [Umut Şumnu’nun izniyle]
Türkiye’de mağaza ve süpermarketler ile alışveriş merkezlerinin mimarisi ve tüketim kültürü arasında ne gibi ilişkiler vardır? Umut Şumnu, başkentin tarihi 1930’lara uzanan sembol mağazaları Sümerbank, Gima, YKM ve Vakko ekseninde konuyu incelemeye açacak. Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1980’lerin sonuna “yetinen özneden tüketen özneye geçiş”in mekansal ifadeleri, gitgide değişen alışveriş alışkanlıkları ve bunların şehir hayatındaki yeri bağlamında değerlendirilecek.

Umut Şumnu Başkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitelerinde öğretim üyesi. Mimarlık ve tasarım tarihi, kuram ve eleştirisi üzerine çalışıyor; bu alanlarda yayın, proje ve sergiler üretiyor.

Önder Algedik
24 Kasım Cumartesi, 14.00
Çağdaş Sanatlar Merkezi
350 Ankara: İklim için bir aktivizm imecesi 

Yıkıcı etki bırakan fırtına ve seller, bunaltıcı sıcaklar, kar yağmayan kışlar… 350 Ankara’nın kurucusu Önder Algedik, dünyanın en acil çözüm gerektiren sorunu olarak nitelenen iklim değişikliğini Ankara açısından değerlendirecek. Konuşmada, gerek kentsel düzen ve altyapıda gerekse bireylerin hayatında yapılması gerekli değişikliklerin önemi tartışılacak. Bu çerçevede ayrıca, 350 Ankara’nın kuruluş amacı ve faaliyetleri üzerinde durulacak.

Önder Algedik ODTÜ Makina Mühendisliği mezunu. 2007’den bu yana enerji ve iklim değişikliği konusunda çalışıyor. Halen Gazete Duvar’da yazıyor.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org


 

SALT Ankara Gösterimleri

15 Ekim-20 Aralık tarihlerinde ÇSM ve Mimarlar Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen altı filmlik gösterim programı devam ediyor.

 • 25 Ekim, 19.00, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
  Chad Freidrichs, The Experimental City [Deneysel Şehir], 2017
 • 8 Kasım, 19.00, ÇSM
  Yuriy Bykov, Durak [Enayi], 2014
 • 22 Kasım, 19.00, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
  Philip Gnadt ve Mickey Yamine, Gaza Surf Club [Gazze Sörf Kulübü], 2016
 • 6 Aralık, 19.00, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
  Yung Chang, Up the Yangtze [Yangtze Nehri], 2007
 • 20 Aralık, 19.00, ÇSM
  John Carroll Lynch, Lucky, 2017