(Nesin Sanat Köyü) 2018 Mimarlık Programlarının İKİNCİSİ 9-22 Temmuz Tarihleri Arasında Gerçekleşti!

Nesin Sanat Köyü’nde 2017 yılında başlayan mimarlık programı 2018’de ikişer haftalık üç ayrı program ile devam ediyor. 25 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ilk etkinliğin ardından 9-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında programın ikinci ayağı da gerçekleşti. Gün içinde yapılan seminer ve atölye çalışmalarına ek olarak bazı akşamlar tüm köyün katılımına açık etkinlikler de gerçekleştirildi.

Ahmet Doğu İpek tarafından yürütülen “Hareket Halinde (yürürçizer) Atölyesi”nde, katılımcılarla Köy’ün hem iç hem dış mekânlarında, mekânı farklı katmanlarıyla algılama ve algılananı  çizerek ifade etme biçimleri üzerine tartışmalar ve çalışmalar yapıldı. Çizim becerilerini geliştirmek için yapılan çeşitli egzersizlerle atölye süreci desteklendi. Mekânı performatif bir şekilde algılama ve temsil etme yöntemi olarak yürüyerek çizim yapıldı.

Burcu Serdar Köknar ve Sait Ali Köknar eşliğinde gerçekleştirilen “Yer, Duvar, Mekân Atölyesi” yürütücülerin yer, yerleşmek, insan, duvar, mekân, inşa etmek, mimarlık  gibi kavramların tartışıldığı “Yer’e Eklemlenmek” isimli sunumuyla başladı. Atölye, katılımcılarla birlikte “yapma” eyleminin düşünmeyi nasıl etkilediği ve düşünmenin “yapış”ı nasıl zenginleştirdiğini deneyimlemek üzere  bir duvar inşa etme fikrine odaklandı. Atölye için Köy’de ayrılan yerde, Köy’ün ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak bir duvar inşa edildi. Katılımcıların atölye sonunda oluşturdukları günlüklerden bir kitap oluşturuldu.

Emre Özyetiş, Esra Akbalık ve Esra Sakınç’ın yürütücülüğünü yaptığı “Çevrede İnsan Atölyesi”nde yer, özne, çevre, doğa, mimarlık kavramlarının ilişkiler ağı kavrayışına dair tartışıldı. Teorik anlatımlar ve film gösterimleri yapıldı. Atölyede tartışılan kavramlar ışığında, Nesin Köyü’nden Nişanyan Otel’in bulunduğu tepeye kadar belirlenen rota, kişisel deneyimler ve gözlemlerle haritalandırıldı. Yürüyüş rotası haritalanırken kullanılabilecek çeşitli araçların, malzemelerin ve yöntemlerin potansiyelleri tartışıldı.

Tuğçe Tuna’nın yürütücülüğünü yaptığı “Biyomekanik ve Doğaçlama Atölyesi”nde, mekânın, insan algısını nasıl konumlandırdığı ve zihinsel/fiziksel ve psikolojik durumları nasıl etkilediği konuşuldu. Beden, mekân ve hareketin farkındalığına yönelik çeşitli egzersizler ve doğaçlamalar yapıldı. Sanatçı “Koreografi ve Mimari” adlı sunumunda mekân spesifik ürettiği işlerini anlattı.

Mimarlık Programı’yla eş zamanlı gerçekleşen “Bir Nefeste Tek Çizgi Atölyesi”nin yürütücülerinden sanatçı Cansu Çakar, tüm köyün katılımına açık, kendi sanat işlerini de içeren “Doğu Resminde Görme Biçimleri” adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Sinan Logie, kendi mimarlık pratiğini çerçevesinde kurguladığı “Kent ve Kır Kesişiminde Yürümek” isimli sunumuyla programa katkıda bulundu.

Nesin Sanat Köyü 2018 Mimarlık Programlarının 23 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen üçüncü etkinliğinin özeti ise yakında paylaşılacak.


Nesin Sanat Köyü 2018 Mimarlık Programı
Koordinasyon: Cemil Çalkıcı
Program Asistanları: Derin Demircioğlu, Renan Teuman
Fotoğraflar: Renan Teuman, Derin Demircioğlu