(Bilsart) Temmuz 2018 Sergi Programı: Duygu Nazlı Akova

Bilsart, Duygu Nazlı Akova’nın “Kozmosta Kaos” isimli solo sergisine 18 Temmuz – 28 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergi, ismini Duygu Nazlı Akova’nın 2014 tarihli video çalışmasından alıyor.


DUYGU NAZLI AKOVA
KOZMOSTA KAOS
18 Temmuz – 28 Temmuz, 2018


Sanat Konuşmaları: Duygu Nazlı Akova & Ferhat Özgür
18 Temmuz 2018


Politik temalı işleri ile siyasi otoriteye bir eleştiri yöneltmeyi amaçlayan Duygu Nazlı Akova, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı medyumları kullanır. Bu türler arası çoğulluk ve izleyici algısını merkeze alan deneysel anlatım dili ile, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, toplumsal eşitsizlik, tüketim, kent yaşamı, göç, medya, adalet gibi olguları irdeler. Fotokolajın ekolazer efektiyle devingen bir biçim aldığı “kozmosta kaos” adlı videoda; bu olguların sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarına göndermede bulunur ve Türkiye’nin tarihsel sürecinde uygulanan göç politikalarını eleştirmeyi amaçlar. Bugün kaosa dönüşmüş olan bir zamanların kozmosu İstanbul’da, bireye ve topluma verilen rol; zaman, mekan, özne ve nesne kavramlarıyla iç içe geçerek belirsiz bir hal alır.


BİLSART:
Bilsar, yıllardır güncel sanat alanında destek verdiği projelere bir yenisini ekledi. Sanatçılara video işlerini sergilemek için yeni bir alan yaratmak ve sanatseverleri bir araya getirmek amacıyla, ofis binasının garajını kâr amacı gütmeyen ve video sanatına odaklanan bir sanat mekânına dönüştürdü. Ocak 2018 itibariyle video sanatının güncel örneklerini, 15 günde bir değişen bir programla sunan Bilsart, yine bu alana odaklanan bir kütüphaneyi de kullanıma açtı.

Bu dinamik sergi programı dâhilinde koleksiyoner seçkilerine, küratöryel projelere, workshop ve panellere yer verecek olan Bilsart, aynı zamanda sanatçı, küratör ve koleksiyoner konuşmalarına da ev sahipliği yapıyor olacak.

Bilsart’ın kâr amacı gütmeyen bu sanat mekânının ajandasında yer alan bir diğer önemli etkinlik ise genç sanatçılara görünürlük sağlayabilmek adına yapacağı açık çağrılar.

Detaylı bilgi için:
www.instagram.com/bilsartistanbul
www.facebook.com/bilsartistanbul
E-Bültene Üye Ol!
bilsart@bilsar.com

www.bilsart.com