İstanbul Walkabouts: “Yakın”a Seferler Başlıyor!

SALT’ın başlattığı Yararlı Sanat Ofisi Konuşmaları serisi kapsamında Nazlı Tümerdem, “Istanbul Walkabouts: ‘Yakın’a Seferler” isimli konuşmasını 6 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da SALT Galata’da gerçekleştirecek.


Yararlı Sanat Ofisi Konuşmaları: 
Nazlı Tümerdem
Istanbul Walkabouts: ‘Yakın’a Seferler

Tarih: 6 Haziran Çarşamba, 19.00
Yer: SALT Galata, Kat 3


Kentlerin dönüşümünü uydu görüntüsü, harita ve fotoğraf dışı bir araçla; tanıklık, deneyim ve gözleme dayalı yürüme eylemiyle tespit etmek mümkün müdür? Latince Solvitur ambulando ifadesindeki gibi, asli çözümlere yürümekle yani düşünsel ve bedensel anlamda harekete geçmekle mi ulaşılır?

Mimar ve araştırmacı Nazlı Tümerdem’in 2016’da başlattığı İstanbul Walkabouts projesi, yürüme pratiğini eleştirel bir yöntem olarak kullanarak İstanbul’un kuzeyinde süregelen değişimleri inceliyor, kayıt altına alıyor; yazılı ve görsel araçlarla şehre dair temsiller üretiyor. Aynı zamanda, “Coğrafya ve Ulaşım Altyapısı Arasında: Kuzey İstanbul’un Yürüme Araştırması” başlıklı doktora çalışmasını yürüten Tümerdem, projenin oluşum ve gelişimini anlatacak; başkalaşan coğrafyalara dair farkındalık ve şeffaflık yaratmada yürümenin rolünü tartışmaya açacak.