ABD’nin SERTAĞAÇ KERESTESİ ve KAPLAMA İhracatı 2017 Yılında 96,74 Milyon ABD Doları Seviyesine Ulaştı!

Amerikan sertağaç endüstrisinin önde gelen uluslararası ticaret birliği olan Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD kaynaklı sertağaç kereste ve ahşap kaplama malzemelerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine olan toplam ihracatı , 2017 yılında toplam 96.74 milyon ABD doları seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’ndan (USDA) yayımlanan en son  verilerden  derlenen  istatistikler,  2016 rakamlarına  göre  yüzde  7’lik  bir  artış  olduğunu ortaya koydu.

Açıklanan verilere göre, Amerikan sertağaç kereste ihracatı , 2016 yılına göre sırasıyla yüzde 20  ve  yüzde  17’lik  bir  artışla,  75.46  milyon  dolar  ve 92.273 metreküplük  bir  hacme  ulaştı. Rakamlara daha yakından bakıldığında, 2017 yılında MENA bölgesine doğrudan sevkiyatları gerçekleşen ABD sertağaç kaplamalarının toplam değeri 21.13 milyon ABD Doları ’na ulaşırken bir önceki yıla göre %23 düşüş yaşandı. Ancak, Avrupa ülkelerinden ve Çin’den bölgeye sevk edilen Amerikan sertağaç kaplamalarının  da  bulunduğuna,  özellikle  de  ithal  Amerikan  sertağaç tomruklarından Türkiye’de kaplama üretiliyor olmasına da dikkat çekildi.

Uygulamada Amerikan sertağaçları

ABD’den sertağaç kerestesi ihracatı konusunda geçtiğimiz yıl bölgenin en güçlüsü konumunda olan BAE, bir önceki yıla göre hem hacim hem de değer olarak yüzde 86’lı k bir artışla 24.597 metreküp  ve  21.05  milyon  Amerikan doları   seviyesine  ulaştı. Bu  da  geçtiğimiz  yıl  MENA bölgesine gönderilen tüm Amerikan sertağaç kerestesinin dörtte birinden fazlasının BAE’ne vardığı anlamına geliyor. Ancak, BAE’ye giden kerestelerin büyük bir kısmının da komşu Körfez pazarlarına yeniden ihracatı gerçekleştiği ve daha uzak pazarlara pazarlandığı biliniyor. Bununla birlikte, Dubai’de gerçekleşecek 2020 Dubai Expo Fuarı ‘nın öncesinde çok hareketlilik beklenen inşaat sektöründe, bu yıl ve sonrasında Amerikan sertağaçlarına olan talebini yüksek seviyede olacağı tahmin ediliyor.

MENA bölgesindeki Amerikan sertağaçları için diğer önemli destinasyonlar arasında Suudi Arabistan’a (hacimce %10 artarak 6,539 metreküp) ve Ürdün’e (hacimce %12 artışla 4.395 metreküp) yapılan ihracatlarda da artışlar görüldü. Geçtiğimiz yıl MENA pazarında ABD sertağaç kerestesine olan taleplerde kayda değer bir artış gösteren Lübnan, 2016 yılında yüzde 61 oranı nda olan ihracatını yükselterek yüzde 70’e ulaştı . Ayrıca, Lübnan’a sevkedilen Amerikan sertağaç  kaplama ihracatı  da  yüzde  27 artarak  2017  yılında yüzde 3.317  milyon ABD doları seviyesine ulaştı. Öte yandan, bölgenin diğer iki büyük pazarı olan Pakistan ve Türkiye’ye gerçekleşen Amerikan sertağaç kerestesi ihracatı bir önceki yıla göre neredeyse aynı kaldı.

Uygulamada Amerikan sertağaçları
AHEC Bölge Müdürü Roderick Wiles,

AHEC Bölge Direktörü Roderick Wiles’ın konu hakkında şunları söyledi: “Dokunsal, sıcak, eşsiz, doğal ve sürdürülebilir gibi seçkin ifadeler, Orta Doğu’daki mimar ve tasarımcıların Amerikan sertağaçlarına atfettikleri sıfatlardan sadece birkaçı. İster tek seferlik üretilen bir mobilya parçası olsun isterse geniş ölçekli bir iç mekan tasarımı söz konusu olsun, Amerikan sertağaçları giderek daha iyi tanınıyor ve daha fazla takdir ediliyor. Bunun sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu’ya gerçekleşen mutedil sertağaç ihracatı konusunda bir numaralı tedarikçi konumundadır. Mimarlar ile tasarımcılar çeşitli uygulamalarda doğal malzeme alternatifleri ararlarken kereste, tercih edilen bir malzeme olarak dünya çapında bir rönesans yaşıyor. Buna bağlı olarak Amerikan sertağaçlarının  bölgede  giderek yaygınlaşacağını umut ediyoruz.”


AHEC:
Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi (AHEC), tüm önemli Amerikan sertağaç şirketlerini ve tüm büyük Amerikan sertağaç ürünleri ticari birliklerini temsil eden, ABD sertağaç endüstrisinin lider uluslararası ticaret birliğidir. AHEC dünya çapında Amerikan sertağaçlarının, 50’den fazla ihracat pazarında tanıtımını yapmaya yönelik, mimar, hazırlayıcı, tasarımcı ve son aşama kullanıcılarına türlerin çeşitliliği, ürünler ve tedarik kaynaklarına dair teknik bilgi sağlamaya odaklanan bir program yürütmektedir. Ayrıca, AHEC tam seri teknik yayınlar da üretmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen www.americanhardwood.org adresini ziyaret ediniz.