[Söyleşi]: “İstekli ve konuya inanan firmalarla çalışmak bu deneyimin başarılı sonuçlanması için büyük bir fırsat oldu.”

Mehmet Yitmen, Alev Akın, Demet Demirer, İlke Bozkurt; Fotoğraf: Sahir Uğur Eren.

İPYD’nin bu yıl 19.’sunu düzenlediği Dinamikler 2018 Uluslararası Proje Yönetim Kongresi kapsamında  “İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm” temalı 2. Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi14 Nisan’da  Kozyatağı Hilton Oteli’nde gerçekleşti. Etkinliğin iletişim sponsoru olarak “İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm” üzerine bir dizi söyleşi* gerçekleştirdik. Bu söyleşilerin ilkinde organizasyon ekibinden Alev AkınDemet Demirer, İlke Bozkurt ve Mehmet Yitmen Zirve’yi değerlendirdi.


İstanbul Proje Yönetim Derneğinin Dinamikler Kongresi tüm sektörleri kapsarken inşaat sektörüne odaklanan bir zirve gerekliliği nasıl doğdu? Sektörlere göre proje yönetimi bu kadar farklılık içeriyor mu?

Farklı sektörlerdeki proje yönetim çalışmalarının aktarıldığı Uluslararası Proje Yönetim Kongresi’ni on dokuzuncu kez başarıyla tamamladık. Dinamikler Kongresi sektör odaklı kongrelerden farklı olarak, sektörler arası birbirinden öğrenmelere fırsat vermesinden dolayı yıllardır çok önemli bir misyon üstlenmekte. İPYD’nin yeni yönetimi olarak, yıllardır gerçekleştirdiğimiz bu misyonu ileriye götürme çabası ile sektör odaklı çalışmalar yapmaya karar verdik. Derneğimizin 21 yıl önce inşaat sektöründen mimar ve mühendisler tarafından kurulduğunu düşündüğümüzde ilk sektör odağımızın inşaat olması tesadüf değil elbette.

Bir diğer neden de inşaat yatırım projelerinin; coğrafik ve meteorolojik koşullardan etkilenmesi, yüksek bütçeleri, uzun yapım süreleri, lokasyon riskleri, müşterisinin genellikle devlet veya toplum olması (B2G), paydaşlarının çok fazla olması vb. unsurlar ile kendine özgü bir yapıya sahip olmasıdır.

İnşaat sektörünün dinamiklerine odaklanan bir etkinliği ilk defa geçen sene gerçekleştirdik. Geçen sene gördüğümüz ilgi ile bu sene de “İnşaatta Çevik Dönüşüm” teması ile ikincisini başarıyla tamamladık. Sektörün sorunlarında ve yeni nesil çözümlerinde derinleşmeyi sağlayan bu odaklanmanın ikinci yılında da ilgiyle karşılanmasından aldığımız güçle İstanbul Proje Yönetim Derneği olarak bu konudaki çalışmalarımızın hız kesmeden devam edeceğini söyleyebiliriz.

Çevikliğin bir yazılım geliştirme dili değil bir kültür olduğunu farkındalığı ile bu kültürün inşaat proje yönetimine kazandırılmasının verimlliği artıracağı konusundaki beklenti ile projeye başladık.

Türkiye’de ilk defa “İnşaat Projelerinin Yönetiminde Çevik Dönüşüm” teması ile bir Zirve düzenlendi. Bu temaya nasıl karar verildi, süreçte ne gibi zorluklarla karşılaşıldı?

Dünyadaki hızla artan değişime ayak uydurmak için daha “Çevik” olmak gerekmekte. Yazılım sektöründe ortaya çıkan ve hızla yaygınlaşan “Çevik Yaklaşım” kavramı son yıllarda İstanbul Proje Yönetim Derneği olarak gündemimizdeydi. Çevikliğin bir yazılım geliştirme dili değil bir kültür olduğunu farkındalığı ile bu kültürün inşaat proje yönetimine kazandırılmasının verimlliği artıracağı konusundaki beklenti ile projeye başladık. “İnşaatta Çevik Dönüşüm” projesi Dinamikler Kongresi’nin hedefi olan sektörler arası öğrenmeye çok güzel bir örnek teşkil etmekte.

İnşaat İlgi Grubumuzun yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü başarılı çalışmalarının sektör ile paylaşılması için önemli bir platform olması nedeniyle 2. Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi’nin “İnşaatta Çevik Dönüşüm” teması ile düzenlenmesine karar verildi.

Bir yıl önce vizyoner bir öngörü ile başlayan İlgi Grubu projemizin anlaşılması ilk zamanlarda zor olmuştu. Pilot firma olmaları için teklif ettiğimiz bazı firmaların geleceği veya bu yaklaşımı net okuyamaması, zamanın henüz erken olduğunu düşünmesi veya öncü olmaktan çekinmesi gibi sebeplerle istekli olmamaları yıldırmadı. Yaptığımız seminerlerle “Çevik Yaklaşım”ın içeriğini, sektörümüze sağlayabileceği katkıyı paylaşarak, farkındalık oluşturduk. Yürekten inandığımız proje için sektörün vizyoner firmalarını bulup çıkarmayı başardık. İstekli ve konuya inanan firmalarla çalışmak bu deneyimin başarılı sonuçlanması için büyük bir fırsat oldu.

Çeviklik; belirsiz ve riskli ortamlarda karmaşık projeleri başarıya ulaştırmak için geliştirilen bir yaklaşım…

Çevik dönüşümü kısaca özetler misiniz?

Dünya giderek belirsiz ve projeler de karmaşık bir hal aldığı için hepimizi ilgilendiren bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Çeviklik; belirsiz ve riskli ortamlarda karmaşık projeleri başarıya ulaştırmak için geliştirilen bir yaklaşım diyebiliriz.

Klasik proje yönetim bakış açısına göre en kısa olarak;

  • Öncelikle başarının tanımı değişiyor; müşteri taleplerinin karşılanması, müşteri ile işbirliği ve ürünün başarısı başarının en önemli kriterlerinden biri haline geliyor. Artık sözleşme koşullarını yerine getirmek başarılı sayılmak için yetmiyor.
  • Uzun dönem planlama yerine esnek kısa dönem planlama, değişimi kucaklama çalışma şeklimiz içinde yer alıyor.
  • Organizasyonel yapılanmada hiyerarşi yerine takım odaklılık, emir komuta yerine düşünen ve sürekli gelişen otonom takımlar ön planda oluyor.

Hem zihniyet yapısında hem de çalışma şeklinde değişim ortaya çıkıyor. Söylendiği kadar kolay olmuyor bu değişim; kültürü dönüştürmek gerekiyor.

Mehmet Yitmen, Demet Demirer, Alev Akın, İlke Bozkurt; Fotoğraf: Sahir Uğur Eren.

Çevik yönetimde öncelikle “başarının” tanımı değişiyor.

Çevik dönüşüm, inşaat kalitemizi artırabilir mi?

Klasik Proje Yönetim anlayışında “kapsam, zaman, kalite ve maliyet” hedefleri başlangıçta belirlenir ve bu hedeflere ulaşılması projenin başarılı olması anlamına gelir.  Günümüz piyasa koşullarında ise maalesef zaman ve maliyet hedeflerini tutturabilme yolunda kaliteden fedakarlık yapılabilmektedir. Çevik yönetimde öncelikle “başarının” tanımı değişiyor. Müşteri beklentilerinin karşılanması, hatta değişen müşteri ve pazar taleplerine uyum sağlanması başarı kriterlerinin en üstünde yer alıyor. Kalite, bu noktada hedefler arasında güçlü bir konuma ulaşıyor.

Klasik yönetim anlayışında; inşaat süreçlerinde çoğunlukla iletişim eksikliğinden kaynaklanan kalite kayıpları da oldukça fazla. Klasik yönetim anlayışının tetiklediği, hiyerarşik yapılanma, dolaylı iletişim, uzun vadeli planlama çabası hem hatalı imalatlara hem de düzeltme maliyetlerine neden oluyor.

Çevik Dönüşüm’den beklenen, takımlar ve organizasyon yeterli olgunluğa eriştiğinde “hiper üretkenlik” ve bu şekilde projenin kalite, maliyet, zaman ve müşteri memnuniyeti performansını bütün olarak artırmak.

Artık “SCRUM”ın inşaat süreçlerinde geçerli ve faydalı bir yaklaşım olduğunu güvenle söyleyebiliyoruz.

Zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? “İnşaatta Çevik Dönüşüm” projesi çalışmalarına nasıl devam edecek?

Hem “çevik proje yönetimi” hem de “start-up teknolojileri” inşaat sektörüne yeni temalardı ve risk aldık. Zirve aynı zamanda bizim bir senedir dönüşümü başlatmak için AgileTurkey’in teknik desteği ile yürüttüğümüz projenin final etabı idi, o nedenle bütün olarak değerlendirmek uygun olur.

Öncelikle sektörün lider kurumlarının takım olarak pilot projede yer alması ve çok değerli yöneticilerin Zirve’de deneyimlerini paylaşması bize büyük güç kattı. “Kapsam ve kalite” açısından çok güçlü bir zirve oldu.

Sektöre fayda üretme motivasyonu ile tüm proje sürecinde gönüllü olarak çalışmakla beraber projeyi çatısı altında yürütmekte olduğumuz İstanbul Proje Yönetim Derneği’ni, bu Zirve organizasyonu ile maddi zarara uğratma riskimiz yani maddi kaygılarımız vardı. Yapı Merkezi A.Ş., İşte Proje Yönetimi, Enka Systems ve PETRA The Flooring Co.; Zirve’ye finansal sponsor olarak projemize inançlarını gösterdiler, Sponsor firmalarımızın destekleriyle “finansal” açıdan da başarıyı yakaladık. Sponsorlarımız sayesinde bilet fiyatlarını bu standartta bir organizasyon için oldukça makul seviyede tutabildik, bu da fiyatı katılımcı bariyeri olmaktan çıkardı.

Binat iletişim&Danışmanlık ve bize inanan diğer iletişim sponsorlarımız sayesinde sektör Zirve’den haberdar olabildi. Zirve sonrası katılımcılardan çok güzel yorumlar aldık. Yazılım dünyasından profesyoneller dahi merakla Zirve’yi izlemeye geldiler ve çok güzel yorumlarda bulundular.  Halen de bu konuda güzel mesajlar alıyoruz. İstediğimiz değişimi başlattık; bu nedenle sonuçtan da memnunuz. Proje Yönetim Performansı olarak: zaman-kalite-maliyet-müşteri memnuniyeti açısından bütün olarak değerlendirirsek başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

“Proje” tanımı gereği; belli bir hizmet ya da sonuç üretmek için yürütülen geçici bir girişimdir. Geçici olduğu için belli bir başlangıcı ve bitişi vardır. “İnşaat Sektöründe Çevik Dönüşüm” projesinin de filizleri geçen sene 18.Dinamikler Proje Yönetim Kongresi’nde atıldı; hedefi inşaat sektöründe verimliliği artırmak için proje yönetimine farklı bir bakış açısı kazandırmaktı. Verdiğimiz seminerler, tasarım, uygulama süreçleri ve alt yüklenici ekipler ile yürüttüğümüz pilot projeler ve 2.Dinamik İnşaat Yönetimi Zirvesi ile projemiz amacına ulaşmış oldu. Artık “SCRUM”ın inşaat süreçlerinde geçerli ve faydalı bir yaklaşım olduğunu güvenle söyleyebiliyoruz. Zirve sonrası basın bültenleri, yazı ve makaleler de projemizin sora erme sürecini temsil ediyor.

Tabii bu demek değil ki sektörde farkındalığı artırmak için başka faaliyetler yapmayacağız, elbette yapacağız. İPYD çatısı altında başlattığımız bu projenin kartopu gibi büyüdüğünü söyleyebiliriz. İPYD’de veya başka STK’da bilincin artması ve yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir. Bizler de bu çalışmaların içinde zevkle yer alacağız. Sektörün geneline yayılmasını ve inşaat projelerin daha verimli yönetilmesini farklı şekillerde desteklemeye devam edeceğiz.

Konu ile ilgilenip bize katılmak isteyenler Linkedin’de “AgileConstruction-tr” sayfamızı takip edebilirler, bizimle oradan iletişime geçebilirler.


*2.Dinamik İnşaat Yönetimiş Zirvesi’nde bi_özet söyleşilerine mobilya desteği veren Ersa‘ya teşekkürler.