[Sergi]: Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikaye

Küratörlüğünü Eve Blau ve Robert Gerard Pietrusko’nun üstlendiği Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye, Harvard Mellon Urban Initiative bünyesindeki disiplinler arası kent çalışmaları için geliştirilen yenilikçi “intermedya” yöntemlerine odaklanıyor.


Kentsel İntermedya: Şehir, Arşiv, Hikâye

7 Mart – 1 Nisan 2018
SALT Galata, Kat -1


Sergi, bu alandaki kalıplaşmış anlatılar ve hâkim kavramsal çerçevelerin dışında kalan tema ve hikâyeleri, Berlin, Boston, İstanbul ve Mumbai’de gerçekleştirilmiş olan kent merkezli dört proje üzerinden inceliyor. Arşiv belgeleri ve dijital veri setleri ile fotoğraf, harita, mimari çizim, grafik tasarım, metin, animasyon, film ve video gibi fiziksel ve dijital mecraları çeşitli teknolojilerle iletişime sokarak birbirine tanıtmayı amaçlıyor.