(YTONG) Mimari Fikir Yarışması “Şehirden Uzak”a Başvuru İçin SON 5 GÜN!

Yenilikçi ürünleriyle sürdürülebilir yapılaşmaya yön veren Türk Ytong’un düzenlediği, 2017 Ytong Mimari Fikir Yarışması için son başvuru tarihi: 4 Aralık 2017. Bu yıl 19.’su gerçekleştirilen yarışma, “ŞEHİRDEN UZAK”  başlığı altında katılımcıları, nüfusu giderek azalan; doğal özellikleriyle elverişli ama sosyal nitelikleriyle elverişsiz koşullara sahip olan “KENT DIŞI MEKÂNLAR”ın canlandırılması ve özünü yeniden kazanabilmesi için projeler geliştirmeye davet ediyor. Kazanan ekiplerin “16. Venedik Mimarlık Bienali Gezisi” ile ödüllendirileceği yarışmaya ”Şehirden Uzak” konulu projenizle www.ytongakademi.com  üzerinden başvurabilirsiniz.

 Tek tip kentleşmeye alternatif projeler

Sektördeki köklü duruşunun yanı sıra bilgiye ve yeniliğe açık projeleri hayata geçirmesi ile tanınan Türk Ytong tarafından 19. kez düzenlenen 2017 Ytong Mimari Fikir Yarışması bu yıl “Şehirden Uzakbaşlığıyla,  Türkiye’nin en önemli sorunlarından birine parmak basıyor. Tek tip yapılaşma neticesinde niteliklerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalan kent dışı mekânlar için, sosyal ve kültürel özelliklerini yeniden kazanabilecekleri kurgusal tasarımların geliştirileceği yarışmada, katılımcılar temaya ilişkin bir yer belirleyerek, yer-mekân özelinde bir sorun tanımlayacak ve buna çözüm üretecekler.

Büyükşehir yasası ile kentin birer mahallesi haline gelen kent dışı mekânlarda, yapılar da kentsel imar koşullarına bağlı kılınıyor. Türk Ytong düzenlediği fikir yarışması ile nüfusu giderek azalan, doğal özellikleri ile elverişli ancak sosyal koşulları nedeniyle yetersiz birer yaşam alanı haline gelen bu mekânları özelliklerine uygun olarak yeniden canlandıracak açılımlara kapı açıyor.

Katılımcıların mekân seçiminde, sorun tanımında ve çözüm önerilerinde serbest bırakılacağı yarışmada, kent dışı mekânları kentlerden ayıran ‘imece’ ve ‘birleştiricilik’ kavramlarından hareketle kolektif ve katılımcı bir yaşam kültürüne hizmet edecek tasarımların geliştirilmesi bekleniyor.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan, Brigitte Weber Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Brigitte Weber, Sanatçı, Fotoğrafçı ve Akademisyen Murat Germen’in jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya Türkiye ve KKTC vatandaşları ücretsiz olarak katılabilecek.

Kazanlar 16. Venedik Mimarlık Bienali’ni ziyaret edecek

Mimar, kentsel tasarımcı, şehir ve bölge planlamacıları ile bu alanlarda öğrenim gören öğrencilere açık olan yarışmaya ekip ya da bireysel olarak başvurulabilecek. Kazanan proje sahiplerinin Venedik Mimarlık Bienali Gezisi ile ödüllendirileceği yarışmanın son katılım tarihi 4 Aralık 2017.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 02 Ekim 2017, Pazartesi
Soru Sorma Son Tarih: 27 Ekim 2017, Cuma, Saat: 17:00
Soruların Yanıtlanması: 02 Kasım 2017, Perşembe
Ön Proje Yükleme Tarihi Ve Kayıtların Kapanışı: 04 Aralık 2017 Pazartesi, Saat: 23:59
Dijital Kolokyum: 15-16 Aralık 2017
Son Proje Yükleme Tarihi: 15 Şubat 2018, Perşembe, Saat: 23:59
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 22 Şubat 2018, Perşembe
Sonuçların Açıklanması: 01 Mart 2018, Perşembe
Venedik Mimarlık Bienali Gezisi: Tarih Daha Sonra Açıklanacaktır.

Yarışma ile ilgili açıklayıcı bilgi ve yarışma şartnamesi www.ytongakademi.com adresinden temin edilebilir.

#ytongyarışma #şehirdenuzak #dijitalkolokyum