(MSGSÜ) Mimarlık Bölümü, (UNESCO)-(UIA) Validasyonu Kazandı!

MSGSÜ Mimarlık Bölümü eğitiminin, UNESCO-UIA Validasyon kriterlerine tam uygunluk sağladığı, uluslararası düzeyde tanınırlığı ve eşdeğerliliği 5 yıl için onaylandı. MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Türkiye’de RIBA tarafından uygulanan, UNESCO-UIA Validasyonu alan ilk Mimarlık Bölümü oldu.

UNESCO ile UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği-International Union of Architects) arasında yapılan anlaşma ile kurulan UNESCO-UIA Mimarlık Validasyon Konseyi, Mimarlık Bölümleri eğitiminin uluslararası tanınırlığını ve eşdeğerliliğini onaylama yetkisine sahip olan bir kuruluştur.

MSGSÜ Mimarlık Bölümü tarafından, eğitiminin uluslararası alanda eşdeğerliği ve tanınırlığı kapsamında UNESCO-UIA Validasyon Konseyine Ekim 2016 tarihinde başvuru yapıldı. Bu kapsamda, UNESCO-UIA Validasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Jana Revedin, UNESCO-UIA Validasyon Konseyi Üyesi Prof. Rodney Harber ile RIBA (Royal Institute of British Architects) temsilcisi Prof. Dr. David Dernie’den oluşan bir heyet, 22-24 Mart 2017 tarihlerinde Mimarlık Bölümü eğitiminin uluslararası denkliğinin ön değerlendirmesi için üniversiteyi ziyaret etti. 22-24 Mart 2017 tarihlerinde RIBA raportörlüğünde çalışan UNESCO-UIA Validasyon Heyeti, “Ön Değerlendirme Raporu” hazırlayarak Mimarlık Bölümünün gerekli kriterlere uygunluğunu belirledi.

Sözkonusu süreci tamamlayan “Tam Değerlendirme Raporu” aşaması kapsamında ise, UNESCO-UIA Validasyon Konseyi üyeleri Prof. Dr. Fernando RAMOS, Nuno SOARES, Vity Claude NSALAMBI ile RIBA (Royal Institute of British Architects) üyeleri Martin PEARCE ve Prof.Dr. Zeno BOGDANESCU ve ayrıca Türkiye’yi temsilen kurum dışı katılımcı olarak Prof. Dr. Nur ESİN’den oluşan bir heyet,  20-23 Kasım 2017 tarihlerinde MSGSÜ’yü ziyaret etti. Heyet, 4 gün boyunca Mimarlık Bölümü eğitimini inceledi; Mimarlık Bölümü öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle, mezunlarıyla, profesyonel mimarlarla, Mimarlar Odası temsilcileriyle, dış destekçilerle özel görüşmeler yaptı ve “Tam Değerlendirme Raporu”nu; Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Deniz İncedayı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Demet Binan, Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. N. Papatya Seçkin ve Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu ile öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Tercan’ın katıldıkları açıklama toplantısı sonrasında imzalayarak MSGSÜ’ye teslim etti.