(İstanbulSMD)’nin “MİMARLIK VE…” Buluşmaları “DİJİTAL ÜRETİM” ile Devam Ediyor…

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un desteği ile birlikte Salt Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmalarının altıncısı 9 Ekim’de “Mimarlık ve Teknoloji” başlığı altında düzenlendi. İstanbulSMD başkanı Hakkı Moltay’ın takdim konuşması ile başlayan panelde, Şebnem Yalınay Çinici’nin moderatörlüğünde Kaan Atalay, Uğur Tanyeli, Elif Erdine ve Nilüfer Kozikoğlu sırası ile mimari üretim ve teknoloji bağlamında görüşlerini salonu dolduran dinleyiciler ile paylaştı. Yaklaşık iki saate yakın süren panel sonrasında salondaki izleyicilerden gelen soruların tartışılması ile sona erdi.

İstanbulSMD’nin düzenli olarak organize ettiği panellerin yedincisi ise 6 Kasım Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları- Mimarlık ve Dijital Üretim” başlığı altında gerçekleşiyor.

Mimarlıkta dijital üretim, tasarımın ilk aşamasından model prototiplemeye, 1:1 ölçekte enstalasyonlardan inşaat kontrolüne veya restorasyon taramalarına kadar geniş bir spektrumu kapsıyor. Bir yandan da tüm sektörlerin dijitalleştiği bir dünyada, aslında ‘dijital olmayan’ bir üretimden bahsetmek mümkün mü diye sorgulanıyor.

Sinan Demir, Efe Gözen, Gökhan Karakuş ve Deniz Tümerdem’in katılacağı panel, mimari tasarımın yaşam döngüsüne dahil olan akademiden ve üretimden farklı paydaşları bir araya getirerek, dijital üretimin geçmişi ve geleceğine odaklanıyor. “Bu alandaki teknolojiler bize ne vadetti, aslında neler getirdi ve bu sırada süreçten neler götürdü?” ve “Globalden gelen yaklaşımlar, Türkiye’nin yerelliğinde ve zanaat kültüründe nasıl adapte oldu ve oluyor?” gibi sorulara cevap aranacak paneli ATÖLYE’nin kurucu ortaklarından Engin Ayaz yönetecek.

İki saate yakın sürecek, herkese açık ve ücretsiz olacak “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları” adlı konuşmalar serisinde, ilerleyen aylarda da farklı pencerelerden mimarlığa bakılmaya devam edilecek.  Bu panellerde katılımcı konukların çağdaş mimarlık ve kent hayatı üzerine kişisel deneyimleri ve gözlemleri izleyicilerle paylaşılmakta. Kalebodur’un desteği ile düzenlenen “Mimarlık Ve…” adı altındaki paneller serisi ile İstanbulSMD, mimarlığı ve kentleşmeyi disiplinler arası bir tartışmaya açıyor.

“Mimarlık ve Teknoloji” paneli 6 Kasım Pazartesi günü saat 19:00-20:30 arasında SALT Galata’da ücretsiz izlenebilir.


Engin Ayaz:
Mimarlık, mühendislik ve etkileşim tasarımı konularında deneyimli disiplinlerarası tasarımcı. İstanbul Alman Lisesi’den mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesi’nde Mimari Tasarım ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisansını tamamladı. US EPA ve Merage Foundation’dan yeşil bina projeleri geliştirmek adına burslar aldı. Uluslararası mühendislik ve mimarlık firması ARUP’un Avrupa ve Amerika ofislerinde sürdürülebilir tasarım danışmanı olarak çalıştı. CCA ve CIID gibi okullarda yarı zamanlı asistanlık yaptı. New York Üniversitesi Tisch School of Arts ITP’de etkileşim tasarımı, medya sanatları ve interaktif enstalasyonlar üzerine yüksek lisans yaptı. ATÖLYE’nin ortak kurucusu ve tasarım direktörü olmanın yanı sıra Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2013-2016 arasında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

Sinan Demir:
1986 İstanbul / Sarıyer’de doğdu. Lise öğrenimimi tamamladıktan hemen sonra gerçek iş hayatına atıldı ve üniversite öğrenimini iş hayatı ile birlikte yürüttü. Bu süreçte, Yıldız Teknik Üniversitesi Ön Lisans “Makine” ve Anadolu Üniversitesi Lisans “İşletme” bölümlerini bitirdi. Stajyer olarak iş hayatına başladığı infoTRON A.Ş.‘de 7 yıl süresince Ar-Ge ve Ür-Ge bölümlerinde farklı görevlerde bulundu. 7 yılın ardından yeni bir deneyim kazanmak ve kendisini daha fazla geliştirebilmek adına infoTRON’dan ayrıldı ve 2 yıl boyunca freelance olarak farklı sektörlerdeki firmalara 3D tasarım ve imalat konularında destek verdi. 2012 Mayıs ayında kurumsal hayata yeniden dönüş yaptı ve İlbak Holding bünyesinde kurulan PickUP Advertising ve Üniversite Medya şirketlerinde Art Direktör olarak üç boyutlu tasarım ve üretim planlamaları üzerine çalıştı. 1,5 yıllık plaza macerasından sonra daha mutlu olduğu tozlu atölye ortamlarına geri döndü. 

Efe Gözen:
Efe Gözen Mimar/tinkerer. Etkileşimli çevreler, hesaplamalı tasarım, robotik üretim ve nümerik sistemler üzerine çalışan Gözen, lisans derecesini 2007’de İTÜ’den aldı. İlk yüksek lisansını İTÜ’de 2011’de tamamlarken, ikinci yüksek lisansını da yine 2011’de TU Delft’in Hyperbody: Non-Standard and Interactive Architecture programında tamamlayarak mezun oldu. Robotik üretim yöntemleri üzerine çalışan bir araştırma geliştirme şirketi olan FABB’in ortak kurucusu. Halen, insan-robot etkileşimi üzerine odaklandığı doktorasını İTÜ Mimari Tasarım programında sürdürüyor ve çeşitli mimarlık ve mühendislik fakültelerinde ders veriyor.

Gökhan Karakuş:
Tasarımcı, küratör, tarihçi, mimarlık eleştirmeni ve kuramcı olan Gökhan Karakuş modern mimarlık ve tasarım konularına odaklanıyor. Karakuş, aynı zamanda interaktif ve çevresel tasarım ofisi Emedya Design’ın kurucusu. The Architect’s Journal, Architectural Record, Dwell, ve Wallpaper gibi yayınlara düzenli olarak yazılar yazıyor. İstanbul, Londra ve New York’ta gerçekleştirilen, mimari ve tasarım odaklı birçok sergide küratör olarak görev aldı. Yöresel kültürlere odaklanan modern tasarımlarda uygulanan yerel çözümler konusuda aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda İstanbul Tasarım Bienali 2016 Danışma Kurulu Üyesi olarak atandı.

Deniz Tümerdem: 
1985 yılında İstanbul, Türkiye’de doğdu. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mimar ve peyzaj mimarı olarak mezun oldu. 2006 yılında Erasmus değişim programı dahilinde Ecole Nationale Supérieure d’ Architecture et de Paysage de Bordeaux’da peyzaj mimarlığı okudu. Istanbul’da 2 yıl boyunca peyzaj mimarı olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) ‘da ileri mimarlık yüksek lisansını, Dijital Tektonik bölümünde eklemeli üretim üzerine yaptı. Sayısal ve fiziksel materyal strüktür araştırmalarına ve sanat üretimlerine, kurucularından olduğu, “Epitome” iş birliği ağında devam etmektedir. Bireysel/Kolektif çalışmalarını İstanbul’daki ofisi “dis” te gerçekleştirmektedir. 2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


İstanbulSMD:
Mimarların işlev ve sorumluluklarının toplum tarafından değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), üyelerinin ve mimarlık sektörünün estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini de yükseltmeyi hedefliyor. Kent ve kentli yararına “alternatif projeler” üreterek toplumun karşısına çıkmanın önemine inanan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, mimari faaliyetlerin yanı sıra, mimarlık öğrencilerine ve topluma katkı sağlayan önemli projelere destek veriyor.

Detaylı bilgi için: http://www.ismd.org.tr