(KYK)’nın EPD Belgeli Ürünleri ile Projeler ÖNE Çıkıyor!

Günümüzde sürdürülebilir yapılara olan talebin çoğalması ile yapılarda kullanılan ürünlere daha çok dikkat edilmeye başlanıldı. Bu sebeple, yapılarda kullanılacak ürünlerin çevreye zararlı etkisinin en az olacak şekilde geliştirilmesinin önü açıldı.

Çevresel Ürün Beyanı / Environmental Product Decleration (EPD), bir ürünün yaşam döngüsü süresinde (hammadde eldesi, üretim ve atık oluşumuna kadar olan tüm basamaklar) ürünün çevreye olan tün etkilerinin incelenmesi ardından verilen bir belgedir.

Türkiye’nin de gündeminde olan LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde EPD belgeli yapı ürünleri tercih edilmekte ve ilave puan sağlamaktadır. Bu tür binalarda EPD belgeleri, kullanım alanına göre karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi nicel çevresel göstergeleri belgeleyebilmektedir.

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük yapı kimyasalları üreticilerinden biri olan KYK Yapı Kimyasalları, uluslararası geçerliliği olan ve EN 15804 Avrupa normu uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini seramik yapıştırıcıları ürün grubunda alarak yeşil ve sürdürülebilir yapılarda tercih edilen bir marka haline geldi.

LEED, BREEAM, DNGB ve ÇEDBİK gibi Sürdürülebilir Bina Sertifikalandırma sürecine girmiş projelerde, sürdürülebilirlik gereklilikleri sebebiyle EPD Sertifikalı ürünler tercih edilmekte, KYK Yapı Kimyasalları EPD Belgeli çevreci ürünleri ile bu projelerde ilave puan avantajları sağlamaktadır.

C. Onur Sürmeli: “Yerli sermayeli üretici olmanın verdiği güç ile yapı sektörünün ihtiyacı olan sürdürülebilir çözümler üretiyoruz”

C. Onur Sürmeli

KYK Yapı Kimyasalları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı C. Onur Sürmeli,“2009 yılından beri  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi sahibiyiz ve çevresel etkilerimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. 2016 yılının son çeyreğinde  EPD belgelendirme çalışmalarına başladık. Hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği, malzeme ve kimyasal madde içeriği, hava, su ve toprağa verilen emisyonlar, atık oluşumu kategorilerinde yapılan tüm değerlendirmeler ardından EPD belgelendirme çalışmalarımızı  tamamlayarak, kurumsal sorumluluğumuz gereği,  çevreye olan etkimizi beyan etmiş bulunmaktayız. 

Bu çalışmalar ile ürünlerin yaşam döngüleri analiz edilmiş,  üretimindeki süreçleri ve tedarik zincirinden kaynaklanan çevresel etkileri irdelenmiş ve bu noktalarda yapılabilecek iyileştirme fırsatları tespit edilmiştir. Yani bizim için EPD belgesini almak bir amaç değil çevresel etkilerimizi en aza indirme noktasında yol gösterici bir araç olmuştur.

Bununla birlikte sahip olduğumuz EPD belgesi ile hızla gelişen yeşil bina çözümlerinde de paydaşlarımıza alternatif çözümler sunmuş olacağız.  Yapı kimyasalları sektöründe birçok ürün ile piyasada olan firmamız EPD belgesi ile,  LEED, BREEAM, DNGB ve ÇEDBİK gibi Sürdürülebilir Bina Sertifikalandırma sürecine girmiş projelere,  ürünleri  ile katkı yapacak ve ilave puan avantajları sağlayacaktır.” açıklamalarını yaparak EPD belgelerinin önemine vurgu yaptı.

Sanayileşmenin tüm hızıyla devam ettiği günümüzde firmaların başarısında ürettikleri ürünün kalitesinin yanında çevreye ve doğal yaşama verdiği önem de belirleyici bir unsur olmaktadır.

KYK Yapı Kimyasalları ürettiği ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirme yolundaki çalışmaları kapsamında ürünlerine kazandırdığı EPD Belgesi yanı sıra, 2009 yılından bu yana sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye olan duyarlılığını sergilemekte ve bu anlamda sekötede fark yaratmaktadır. Benimsediği çevreye duyarlılık politikası kapsamında, çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmekte, çevre performansını iyileştirmekte ve çalışanlarının da bu bilinçle hareket etmelerini sağlamak için bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir.

Doğal kaynak tüketimlerini  düzenli olarak izlemekte, kaynakların doğru ve verimli kullanılması, israfın azaltılması için iyileştirme çalışmaları yapmaktadır.