(Modelpan), GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını aldı…

Sibel Hızlan

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Ak Alev’in yeni nesil manyezit yapı paneli Modelpan, iç mekanlarda insan sağlığına tehdit oluşturmayan içerikten oluşan yapı malzemelerinin almaya hak kazanabildiği Greenguard ve Greenguard Gold sertifikalarına sahip oldu.

Greenguard Sertifikası için ürünlerin Amerika Standartlar Enstitüsü’nün belirlediği 10 binden fazla kimyasal için teste tabi tutulduğunu söyleyen Modelpan Genel Müdürü Sibel Hızlan, sertifika ile ilgili şu bilgileri verdi: “Greenguard sertifikası; çeşitli mekânlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerin kimyasal madde salınımlarının, iç mekân hava kalitesi açısından belirlenmiş sınırlar dâhilinde olduğunu tescil ediyor. Greenguard sertifikası alan ürünler, hem düşük emisyon değerleriyle mekanların daha sağlıklı olmasını sağlıyor hem de üreticilerin sürdürülebilirlik konusundaki güvenilirliğini sağlamlaştırıyor.”

Önceliğimiz İnsan Sağlığı

Gelişmiş toplumların zamanlarının çoğunun iç mekanlarda geçirdikleri tahmin ediliyor. Potansiyel Zararlı Uçucu Organik Bileşikler’in (VOC’ler), iç hava konsantrasyon seviyesi dış havaya göre oldukça yüksek olduğu için, insanlar üzerindeki zararlı etkileri giderek daha çok önem kazanmaya başlıyor. Dünyadaki mevcut yeşil bina yönetmelikleri, ilgili standartlar ve yeşil bina derecelendirme sistemleri kapsamındaki gereklilikler İç Hava Kalitesi ile ilgili gereklilikler sunuyor. Modelpan’ ın aldığı GREENGUARD Gold sertifikası UL laboratuvarlarında test edilerek sertifikalandırıldı. LEEDv4, BREEAM gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ve yönetmeliklerde belirlenen tüm emisyon kriterlerini sağlıyor. Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) Bina Değerlendirme sistemi için referans gösteriliyor.

Hızlan; “Kötü iç ortam hava verimi, kısa ve uzun zamanlı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Bizim önceliğimiz insanların sağlığı” şeklinde konuştu. 

Çocuk ve Yaşlılar için Tavizsiz Kriterler

Dünya çapında kabul edilen Greenguard sertifikaları, en kapsamlı sürdürülebilir bina programları ve ilgili çevre kanunları tarafından onaylanıyor. Greenguard’ın özellikle çocukların bulunduğu mekanlar ve spor salonlarına yönelik olarak üst seviyede çevre ve sağlık standartlarını belirlediği Greenguard Gold Sertifikasyonu, çocuklar ve yaşlıların bulunduğu mekanlarda güvenlik faktörlerini dikkate alan tavizsiz kriterler içeriyor. Bu sertifikaya sahip olan ürünlerin okul ve sağlık kuruluşları için de kullanılabilir olduğunu garanti ediyor.