(Studio Vertebra)’dan KÜÇÜKÇEKMECE ARENA SPOR KOMPLEKSİ

Studio Vertebra tarafından tasarlanan “Küçükçekmece Arena Spor Kompleksi”, 35.000 metrekarelik alanda barındıracağı birçok spor aktivitesi ve çevresinde tanımlanan kamusal alanlarıyla Küçükçekmece’nin sosyal ve kültürel yaşamını yeniden biçimlendirecek. Çok fonksiyonlu yapısıyla Küçükçekmece’yi önemli bir cazibe merkezi haline getirmesi planlanan kompleksin inşaatı devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte “çok disiplinli” çalışmalar yürüten, Baş Mimar Gencer Yalçın, Y. Mimar Dilşad Öktem Aslaner, Y. Mimar Bahar Yücel ve İç Mimar Efe Kağan Hızar’ın ortaklığındaki İstanbul merkezli tasarım ofisi Studio Vertebra, İstanbul’un Batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesinde çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak bir spor kompleksi tasarladı.

TEM ve E5 gibi önemli ulaşım arterlerine olan yakınlığı ile dikkat çeken 35.000 metrekarelik “Küçükçekmece Arena Spor Kompleksi” tamamlandığında, yine aynı bölgede mevcut bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’yle kurduğu komşuluk ilişkisi ve çok fonksiyonlu yapısıyla Küçükçekmece’yi sanat ve spor alanında önemli bir cazibe merkezi haline getirecek.

Tüm projelerini bireysel kanaatlerden uzak ve kolektif bir anlayışla yürüten Studio Vertebra, Küçükçekmece Arena Spor Kompleksi’ni ele alırken, proje alanının 35 bin kişilik gösteri kapasitesine sahip olan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’ne yakınlığı sebebiyle, iki yapının kesişim noktasına bir meydan yerleştirdi ve bu meydanı, gastronomi alanları, kent mobilyaları ve kamusal boşluklar kullanılarak iki yapıyı bağlayıcı bir unsura dönüştürdü. Böylelikle gösteri merkezi ve spor kompleksinin meydan aracılığıyla bütünleşeceği çok amaçlı bir merkez oluşturuldu.

Proje alanında yer alan ve tasarımın önemli girdilerinden biri olarak ele alınan mevcut futbol sahası yükseltilerek, altına farklı spor aktivitelerine yönelik hacimler yerleştirilmiş. Böylece hem eski doku korunmuş, hem de “maksimum spor alanı” talebinin karşılanması sağlanmış. Yapının cephe kimliği de yukarı taşınan futbol sahasıyla oluşturulmuş. En üst katta yer alan futbol sahası, aynı zamanda tüm kompleksin çatı örtüsü işlevini üstlenmiş. Açık sahayı çevreleyen şeffaf örgü, dış yüzeyde yer yer alt kotlara inerek cephenin ana karakterini tanımlamış. Bu sayede altında yer alan meydanı da daha vurgulu hale getirmiş. Projenin kimliğini oluşturan kabuk, zemin katta kopartılarak vurgusu artırılmış. Spor ile iç içe olan bir yapıda hem fiziksel hem de duygusal işleve sahip bir cephe oluşturulması esası bu şekilde yerine getirilmiş.

Studio Vertebra’nın, Küçükçekmece Arena Spor Kompleksi projesinde aldığı bir diğer önemli tasarım kararı, zemin katı olabildiğince geri çekmek, böylelikle geniş ve açık bir kamusal alan oluşturmak olmuş. Yapının geri çekilmesiyle ana giriş özelleştirilmiş ve ihtiyaç duyulan açık toplanma alanı bu meydanla sağlanmış. Projede boşluk kullanımı, yapıyı insan ölçeğine yaklaştırmış.

Proje: Küçükçekmece Arena Spor Kompleksi
İşveren: Küçükçekmece Belediyesi
Konum: İstanbul
Proje Tipi: Kültürel – Eğitim
Proje Yılı: 2012
Toplam İnşaat Alanı: 35.000 m2


Studio Vertebra:
Studio Vertebra 2009 yılında dört ortağın birlikte kurduğu bir mimari tasarım ofisidir. Mimari, iç mimari ve eski eser proje hizmetleri alanlarında “çok disiplinli” çalışmalar yapmaktadır.

Projelerinde; kentsel, mimari ve iç mimari faktörler bir arada gözetilerek “bütünsel” bir yaklaşım benimsemektedir. Tasarım süreci bireysel kanaatlerden uzaktır, ekipteki tüm tasarımcılar sürecin gelişmesine katkı sağlar. İşveren talepleri, tasarımda önemli bir faktör olarak değerlendirilir ve işveren de ekibin bir parçası olarak görülür. Söz konusu “çok girdili” yaklaşım, “tümel” proje anlayışının uzantısıdır.

Çalışma ölçekleri, yüksek metrajlı kentsel düzenlemelerden başlayıp farklı tip ve ölçeklere sahip tüm mimari yapılardır. İç mimari projeler, mimari tipolojilerle eş sesli olmakla beraber, mekanın niteliklerine göre butik ve noktasal ölçeklerde de formüle edilmektedir.

Studio Vertebra, kentsel planla doğru ilişki kurabilen iyi çözümlenmiş iç hacimler oluşturur. İnsan mekan oranını baz alarak sürdürülebilirliği de sağlayan ve küresel mimari değerleri barındıran projeler yapmayı esas kabul eder. Bütün çalışmalarını “tümel” yaklaşım merkezinde oluşturur.