Çevreye duyarlılığını TESCİLLEYEN (Çilek), yeni nesil ürünlerinde iddialı!

Sürdürülebilirlik ilkesini tüm iş süreçlerine entegre eden Çilek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Dünya Çevre Günü’nde herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti. Türkiye’de ilk ve tek FSC belgeli ürün kullanan Çilek, atık yönetimi konusunda da inovatif yaklaşımıyla sektörüne öncülük ediyor. 

Çevreci yaşam alanları için sorumluluk alma bilinciyle projeler geliştiren Çilek, doğal kaynakların korunması amacıyla üretim esnasında kullanılan tüm malzemelerin çevreye olan etkilerini titizlikle hesaplıyor. Çilek, Türkiye’de ilk ve tek FSC belgeli ürün kullanan marka olmanın verdiği hassasiyetle de tüm süreçlerini yönetiyor. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve E0 Uygunluk Belgesi’ne de sahip olan Çilek, atık yönetimi konusunda da sektörüne öncülük ediyor. Üretim esnasında oluşan günlük yaklaşık iki buçuk ton talaş ve atık malzemeyi özel bir sistem ile biriktirerek lisanslı kuruluşlara gönderen Çilek, üretimden doğabilecek zararı minimize etme felsefesiyle çalışıyor.

Çilek, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Görüş Belgesi kapsamında; tehlikeli bir durumda acil durum planı, atık su bağlantı kalite kontrol ruhsatı, tehlikeli atık geçici depolama izni, kullanılan kimyasallara ait MSDS’lerin (malzeme güvenlik bilgi formları) sahada bulundurulması gibi çevre ve güvenlikle ilgili tüm görevleri de yerine getiriyor.


E0 Uygunluk Belgesi:
Mobilya imalatında kullanılan ana hammadde olan suntanın, mümkün olan en düşük “formaldehit” oranına, yani; ağacın kendi yapısındaki doğal formaldehit oranına (1-2 mg/100 gr levha) sahip olduğunu gösteren bir belgedir.

FSC Belgesi:
ForestStewardshipCouncil (FSC), dünyada kabul edilmiş çevre standartlarına uygun ormanların kullanımının sağlanması, orman alanlarının kalıcılığını sağlamak için politikalar geliştirilmesi, orman ürünlerinin izlenebilirliğinin menşeini takip edecek bir sistemin kurulması ve son tüketiciler için tiketleme ve markalama sağlamak için  bir grup ahşap üreticisi, kullanıcısı, çeşitli çevre ve sosyal sivil toplum örgütü temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Ürün üzerinde görülen FSC etiketi, o ürünün elde edildiği ormanın sürdürülebilir bir biçimde yönetildiğinin ve bunun bağımsız bir kurul tarafından onaylandığının işaretidir. FSC-COC Koruma Zinciri Belgesi, Ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini ispatlar ve bu ürünlerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen ürünlerle karışmadığını doğrular. Ürünün ormandan başlayarak üretim, dönüşüm ve dağıtım proseslerini içererek tüketiciye kadar ulaştığı kesintisiz yolu ifade eder. Ürün ve hammadde üzerindeki FSC logosu ve kayıt numaraları bu sistemin uygulandığının görsel ifadesidir. FSC direkt olarak kuruluşlara bir denetim yapmaz. Standartlar oluşturup firmalara yetkiler vererek bu sistemin uygulanmasını denetler. Günümüzde pek çok kuruluş, özellikle çevre bilincinin artmasıyla kullanmış olduğu hammaddelerin iyi yönetilmiş ormanlardan sağlanmasını talep etmekte ve bu yüzden bu konuda sertifikası olan firmalara yönelmektedirler.