[sergi]: “Pera’da Denize Sıfır”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenlediği “Pera’da Denize Sıfır”başlıklı sergi 5 Haziran’da açılıyor.

“İstanbul ile yaşıt tarihi boyunca sürekli canlı yaşayan Beyoğlu ve kıyılarındaki İstanbul Limanı, tüm İstanbul’un merkezi, hepimizin ortak hafızasıdır. 

Tümüyle yapılaşmış bu bölge bir yanında Haliç diğer yanında da Boğaziçi ile çevrilmiş coğrafyasıyla aslında denize uzanan bir yarımadadır. 

Ne var ki sergiye konu edilen Beyoğlu’nun Karaköy-Dolmabahçe arasındaki en değerli 3100 metre kıyı boyunun bugün kamuya, kentliye açık bölümü -0- metredir.

Yani bizlerin “Pera’da Denize Sıfır” metre hakkımız var.” 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bir grup mimar ve akademisyenin ekip çalışması sonucunda düzenlenen “Pera’da Denize Sıfır”sergisi 5 Haziran’da açılıyor. Sergi 30 Haziran 2017 tarihine kadar Mimarlar Odası’nın Karaköy sergi salonunda görülebilir.

Serginin ana teması, tümüyle yapılaşmış Beyoğlu ilçesinin ve sakinleri ile günlük ziyaretçilerinin aslında çok uzun ve değerli bir kıyı boyu olan ilçede denize erişimlerinin giderek olanaksızlaştırılması üzerine kurulu. Sergide ayrıntılı olarak ve bilimsel bulgulara dayandırılarak tarihsel ve mekânsal gelişim süreci incelenen Karaköy-Dolmabahçe arasındaki 3100 metrelik kıyı boyunun zaman içinde nasıl ve hangi işlevlerle kamusal kullanıma kapatıldığı vurgulanıyor. Sergide ayrıca, duyarlı kesimlerin yıllardır bu kıyı şeridi için sürdürdükleri kent mücadeleleri, gündeme getirdikleri uyarılar, ürettikleri alternatif önerilerden de bir seçki sunuluyor. İstanbul için çok değerli olan Pera kıyılarının günümüzde bir yandan “denize sıfır” tahsisler ve kullanımlar ile yapılandırılması belgeleniyor, diğer yandan bu süreçte kentlinin kullanımı için de deniz kıyısında sıfır metrelik bir kıyı boyu kalmasının hikâyesi anlatılıyor.


Sergi açılışı: 5 Haziran 2015 / Saat 19.00
Sergi süresi: 5-30 Haziran 2017
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Sergi Salonu
Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul