(TÜRK YTONG), yanmaz ısı yalıtım levhası MULTİPOR’u tanıttı!

Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu Ytong’un Almanya’daki laboratuvarlarında geliştirilen, ısı yalıtımında Avrupa’nın en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan DIBU (Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü) ödüllü MULTİPOR, Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel’in ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıda, Türkiye’de ısı yalıtımına yönelik yasal düzenlemeler, mevcut uygulamaların verimliliği ve enerji tasarrufuna etkileri, özellikle ısı yalıtımında dünyada kullanımı gün geçtikçe artan ekolojik malzemeler üzerine konuşuldu.

Gökhan Erel
Gökhan Erel

2017 yılına yeni bir yatırım ve yeni ürünle giren Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, Multipor ile enerji verimliliği ve yangın güvenliği konularında tüm beklentilere yanıt vereceklerini belirtti: “2016 yılında toplam 30 milyon Euro yatırımla devreye aldığımız Çatalca tesisimiz ile yıllık kapasitemizi 400 bin metreküp artırmış bulunuyoruz. Yüksek işçilik, enerji ve hammadde verimliliğine sahip bu yeni tesiste en ileri teknolojileri ve mühendislik birikimlerini kullanmaktayız. Bu tesiste yangın güvenliği ve enerji verimliliği açısından önemli bir boşluğu dolduran, yanmaz ısı yalıtım levhası ‘Multipor’u üretmeye başladık. Multipor, bir inovasyon ürünü olarak yalıtım sektörünün bir adım daha ötesinde olacak. Sürdürülebilir yapılaşma, enerji verimliliği, yangın güvenliği ve yönetmeliğe uygunluk gibi konularda tüm beklentilere yanıt verebilen ‘Multipor’ yatırımı ile ısı yalıtım levhası üretim kapasitemizi 5’e katladık. Bu kapasiteyle yapılarda, yılda 1 milyon metrekare mantolamaya alternatif yanmaz ısı yalıtımına imza atacağız. Türkiye’nin kaliteli yapı malzemeleri ile nitelikli yapılaşması, güvenli yapılara kavuşması, enerji dostu binalarla hane ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalışıyoruz.”

Türk Ytong’un Çatalca fabrikasında ileri teknoloji ile üretimine başlanan Multipor Isı Yalıtım Levhası, tamamen doğal hammaddeler olan kum, kireç, çimento ve su içeriyor. 0,044 W/mK ısı yalıtım değeri ile Multipor, yüksek ısı yalıtım performansı sağlıyor. Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının binalardan kaynaklandığını belirten Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, yapı malzemelerinde akıllı çözümlerin önemini dile getiriyor: “Yaşamımızın yüzde 90’ı binalarda geçiyor. Bu noktada kullandığımız yapı malzemelerinin akıllı olması çok önemli. Gerçek tasarruf; bakım masrafı gerektirmeyen, yangın riski oluşturmayan, binanın nefes almasını sağlayarak, yapı ömrü boyunca her türlü zorlu hava koşullarına karşın yalıtım performansını koruyan malzemeler ile sağlanır. Multipor bu tanıma uygun bir ürün. Pek çok özelliği ile sürdürülebilirliğe katkısı olan, güvenli bir ısı yalıtım ürünü. İçeriğindeki doğal hammaddeler sayesinde tamamen mineral esaslı bir ürün olduğundan, binaların nefes almasına olanak tanıyor. Bugün vatandaşların ısı yalıtımına yönelik öncelikli şikayeti oturdukları yapıların nefes almıyor olması. Bu durumun pek çok sağlık sorununa da davetiye çıkardığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Multipor’u Türkiye’de üretmeye başlamamızın en önemli nedenlerinden biri ülkemizin kapsamlı bir kentsel dönüşüm operasyonu içerisinde olması. Bu aşamada binalarımızı güvenli ve akıllı yalıtım ürünleri ile donatırsak, hem sağlıklı yaşam alanları yaratırız, hem de birinci ekonomik giderimiz olan enerji alanında önemli ölçüde tasarruf sağlarız.”

  • Isı yalıtımı – Minimum enerji kaybı

0.044 W/mK ısıl iletkenlik hesap değeri ile yüksek ısı yalıtım performansı sunan Multipor, yapı ömrü boyunca ısı yalıtımı özelliğini ve sağlamlığını kaybetmez. Multipor’un sıcak havalarda ısıyı dışarıda, soğuk havalarda ise içeride tutan mükemmel ısıl özelliklerini, yapısındaki içi durgun hava dolu küçük gözenekler sağlar. Multipor, sadece enerji verimliliği sağlayan bir yatırım değil, aynı zamanda bina değerini de artıran bir uygulamadır.

  • Yangına karşı kesin koruma – hiç yanmaz

Multipor, tamamen mineral özellikte, yangına karşı yüzde 100 güvenli bir ısı yalıtım levhasıdır.  A1 sınıfı hiç yanmaz yapı malzemesi olarak sınıflandırılmıştır. Yangın durumunda mutlak bir emniyet sağlar, en yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir zehirli gaz veya duman çıkarmaz. Multipor ile yüksek binalar dahil olmak üzere, ilave önlemler almadan, yangın riski oluşmadan yangın yönetmeliklerine uygun cepheler ve ısı yalıtım çözümleri güvenle oluşturulur.

  • Nefes alan yapı – konforlu iç ortam

Multipor tamamen mineral esaslıdır ve su buharı difüzyonuna açıktır. Biyolojik ve mikrobiyolojik hiçbir kusur taşımaz. Nefes alan duvarlar, yaşam konforunu etkileyen nem, küf, mantar ve mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek, yapıda sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Islandığında dahi dayanıklılığında bir azalma oluşmaz. Yüksek ısı yalıtımı ve difüzyon değerlerine sahip bu mineral esaslı ısı yalıtım malzemesi, aynı zamanda dengeli bir sıcaklık ve nem düzeyi sağlayarak konforlu bir iç ortam yaratır. Multipor Isı Yalıtım Levhası’nın her iki yüzeyi, su geçirmemesi için özel bir işlemden geçirilir.