(İzocam), Enerji Verimliliği Fuarı’nda MULTİ KONFOR Bina Çözümlerini tanıttı!

İzocam, üzerinde hassasiyetle durduğu enerji verimliliği-yalıtım-multi konfor binaların ilişkisini 11-12 Ocak 2017’de gerçekleştirilen 8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF)’na taşıdı. WOW Convention Center’da gerçekleştirilen fuara standıyla katılan İzocam, sıfıra yakın enerjili binalara erişimde multi konfor bina çözümlerini ve enerji verimliliğine katkılarını anlattı.

Türkiye’de yalıtımın adı İzocam’ın odağında yer alan ve sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşarak üzerine birçok proje gerçekleştirdiği Enerji Verimliliği şirketin en önem verdiği gündem başlığı olarak göze çarpıyor. Yalıtım ile sağlanacak enerji verimliliği ülke ekonomisine büyük katkı sağlarken, en fazla enerji verimliliğine ise multi konfor binalar ile ulaşılıyor. Bu nedenle İzocam, her platformda yalıtım-enerji verimliliği-multi konfor evler ilişkisinin altını çiziyor.

İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, ülkemizin 2015 yılında enerji hammaddeleri ithalatına yaklaşık 38 milyar dolar ödediğine dikkat çekerek; “Son 11 yılda enerji ithalatımızın ülke ekonomisine bedeli 464 milyar dolar ve tükettiğimiz enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de enerjinin yüzde 35’i konutlarda, yüzde 35-40’ı sanayide, geri kalanı araçlarda kullanılıyor. Kalkınma Bakanlığının açıkladığı Orta Vadeli Program’a (OVP) (2017-2019) göre, 2016 yılında Türkiye’nin toplam 198 milyar dolarlık ithalat yapması beklenirken, bunun 27 milyar 500 milyon dolarının enerji ithalatı için harcanması öngörülüyor. Bu çerçeveden bakıldığında enerji ithalatı, dış ticaret açığında önemli bir paya sahip. Dolayısıyla konutlarımızda yapacağımız enerji tasarrufu ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılacak en büyük adımdır. En yüksek enerji tasarrufunu sağlayan çözüm ise multi konfor binalardır” dedi.

Enerji tasarrufuna katkı sağlayan enerji verimli binaların hem ekonomiye hem de çevreye azımsanmayacak ölçekte faydası bulunuyor. Pasif ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran Multi Konfor Binalar, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konfor sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen multi konfor binalar, en az % 90 enerji tasarrufu hedefliyor. Klasik ya da modern tasarımlı ahşap, tuğla, betonarme, hafif çelik sistemlerle yapılmış multi konfor binalar, konut, ofis binası, okul, jimnastik salonu gibi pek çok değişik amaca hizmet etmek için tasarlanmış olabileceği gibi, yeni yapılarda veya yenilenecek projelerde de uygulanabiliyor. Bu nedenle multi konfor binalar tasarımı, sürdürülebilir yapıların geliştirilmesi İzocam stratejilerinin merkezinde yer alıyor.

BM’ye sunulan Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ancak yalıtım ile ulaşılabileceğine değinen İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut; “Sera gazı salımlarının azalması için binalarda alınacak önlemler son derece önemlidir. Beyanda yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun şekilde, enerji etkin olarak inşa edilmesinin gerekliliği yer alıyor. Diğer yandan binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak seragazı salımlarının kontrol altında tutulması ve enerji tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması zorunluluğu da vurgulanıyor. NDC beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli hale getirilmesinde vergi azaltımı, kredi gibi teşvik kanallarının geliştirilmesi gerekliliği ise bir kez daha hatırlatılıyor. NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil bina, pasif ev, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesi önem taşıyor. NDC’nin Binalar ve Kentsel Dönüşüm bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması sadece doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün olabilir” dedi.

Bunların yanı sıra multi konfor binalara geçiş, AB’nin 2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflerini destekleyecek, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında enerji verimliliği için belirtilen sınırlara ulaşılmasını sağlayacak. Burada en büyük fırsat ise Kentsel Dönüşüm çünkü ülkemiz enerji verimliliğinin geleceği için önemli bir araç.  İzocam, Kentsel Dönüşüm sürecinde projelerini farklılaştırmak isteyenlere, Multi Konfor Binalara yönelik tasarım ve teknik desteğini uzman kadrolarıyla veriyor.