SALT Ulus’ta Konuşma: Özlem Savaş

SALT Ulus’ta sunulan Kendine ait bir banyo (2015) videosundan bir kare Zeyno Pekünlü’nün izniyle

Akademisyen Özlem Savaş’ın SALT Ulus’taki Zeyno Pekünlü sergisi paralelinde yapacağı konuşma, gündelik yaşamın politikliği bağlamında internet teknolojileri ve özel alan ilişkisine odaklanacak.


Konuşma: Özlem Savaş
Çevrimiçi Aynalar
7 Ocak, 14.30
SALT Ulus


Savaş, sosyal medyada paylaşılan öznel, kişisel ve duygusal yaşam deneyimleri, gündelik bilgiler ve iyi yaşam tahayyülleri üzerinden bireylerin kamusal alana katılım süreçlerini değerlendirecek. Ayrıca, sosyal medyada müşterek bir şekilde oluşturulan yaşam tarzları repertuvarı temelinde, benlik pratikleri ve kimlik temsilleri konularını tartışmaya açacak.

Konuşma dili Türkçe’dir.


Özlem Savaş
Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi. Dijital kültür, sosyal medya ve medya antropolojisiyle ilgileniyor. Göç bağlamında beğeniler ve aidiyet üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunan Savaş, sosyal medyada yaşam tarzı pratikleri ve beğeni kültürlerine odaklı etnografik bir araştırma projesi yürütüyor.