(Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası)’ndan (TİSK) YÖNETİMİNE 3 isim…

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 26. Olağan Genel Kurulunda düzenlenen seçimle, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan üç isim TİSK’te önemli görevler üstlendi.

Türk işverenlerini, endüstri ilişkileri alanında, yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden tek üst kuruluş olma özelliği taşıyan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), 26. Olağan Genel Kurulu, 3 Aralık 2016 Cumartesi günü gerçekleşti. TİSK Üyesi İşveren Sendikalarının delegelerinin katıldığı Genel Kurulda yapılan seçimle Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Üyeliği olmak üzere 3 önemli göreve, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulundan isimler getirildi.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Batıçim Murahhas Aza’sı Tufan Ünal TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekilli seçilirken, ÇEİS Yönetim Kurulu üyesi ve Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu TİSK Denetleme Kurulu üyesi ve yine ÇEİS Yönetim Kurulu üyesi ve Oyak Adana Çimento Genel Müdürü Kemal Doğansel ise TİSK Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.


Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir.  Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %98’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 33 kuruluşa bağlı 66 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.